Sök

Sök

Civil-militära relationer

Civil-militära relationer kommer alltmer i förgrunden då olika former av nationella och internationella åtgärder görs för att stärka säkerhet och försvar i en orolig omvärld. Den här läskursen hjälper dig att förstå och navigera denna komplexa relation.

Vad leder kursen till

Kursen utvecklar förståelsen för civil-militära relationer genom att kritiskt jämföra olika teorier om civil-militära relationer, samt analysera och kontrastera centrala argument och påståenden i den civil-militära diskursen. Det här är viktiga kunskaper för dig som arbetar både nationellt (exempelvis i totalförsvaret) och internationellt (exempelvis i utrikesförvaltningen eller i icke-statliga organisationer utomlands) och har att navigera mellan civila och militära aktörer i din vardag.

Kursens upplägg

Läskursen fokuserar på civil-militära relationer och relationerna mellan den militära och politiska makten i olika politiska system. Kurslitteraturen introducerar och problematiserar olika teoribildningar och dessas tillämpning gällande hur civil-militära relationer kan och bör struktureras för att säkerställa både kontroll/styrning av de väpnade styrkorna och militär effektivitet. Således omfattas litteratur som exempelvis behandlar kopplingen mellan militär professionalism och civil kontroll, liksom hur olika kontrollmekanismer påverkar militär effektivitet.

Kursen genomförs i huvudsak som självstudier, och omfattar ett introducerande och ett examinerande undervisningstillfälle.

Anmälningskod

24116

Studietakt

100%

Poäng

7.5

Startperiod

VT 2024

Studieperiod

2024 vecka 13 - 17

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Studieform

Campus

Typ

Fristående kurs

Behörighet

Antagen till masterprogrammet i politik och krig. För fristående kurs: officersexamen eller kandidatexamen om 180 hp varav 90 hp i krigsvetenskap eller motsvarande.

Plats

Stockholm

Undervisnings­språk

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kontakt

Har du frågor om kursen ta kontakt med Studievägledarna.

Du når oss på e-post: studievagledning@fhs.se

Upptäck Försvarshögskolan

Försvarshögskolan är det enda lärosätet i Sverige där civila och militära perspektiv på försvar, krishantering och säkerhet möts. Här ska du plugga om du vill jobba med morgondagens kriser...

Dela:
Publicerad 2023-09-14 Uppdaterad 2023-10-17