Sök

Sök
Kvinna vid laptop.

Ekonomisk säkerhet i konkurrens, konflikt och krig - uppdragsutbildning

Hur påverkar olika ekonomiska, politiska och historiska omvärldsbetingelser ekonomisk säkerhet globalt, i Europa och vårt närområde?

Detta är en poänggivande akademisk kurs på distans som genomförs av den Statsvetenskapliga institutionen på Försvarshögskolan. I samarbete med Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS) finns ett begränsat antal platser att söka som uppdragsutbildning.

Vad leder kursen till?

I kursen studeras ekonomisk säkerhet utifrån den forskningstradition som brukar betecknas internationell politisk ekonomi och som lånar begrepp och teorier från—förutom statsvetenskap—företags- och nationalekonomi, ekonomisk sociologi, historia och internationella relationer. Med ekonomisk säkerhet avses ett tillstånd under vilket enskilda länders näringsliv åtnjuter tillräcklig integritet och robusthet för att kunna skapa tillväxt och välfärd i sina respektive samhällen. Syftet med kursen är att bekanta studenten med ekonomisk säkerhet under olika omvärldsbetingelser: d v s i marknadsmässig konkurrens, under pågående bi- eller multilateral konflikt, samt i krigstid. Exempel på begrepp som behandlas är resiliens och ekonomisk krigföring.

Kursens upplägg

Kursen består av en inledande del som syftar till att lägga en begreppslig och teoretisk grund samt knyter an till samtida och historiska exempel på utmaningar för ekonomisk säkerhet. Därigenom belyses att centrala aspekter av problematiken skiftar under olika ekonomiska, politiska och historiska villkor. Under kursens andra del sker fördjupning i ett antal samtida problemområden med stöd av litteratur och föreläsare som beskriver ett aktuellt kunskapsläge. Dessa delar skapar möjlighet för studenten att utveckla förståelse för centrala begrepp inom forskningstraditionen.

Kursen avslutas med ett obligatoriskt seminarium där deltagaren presenterar och diskuterar sin egen och andras hemtentamina. Hemtentamen och det avslutande seminariet ger deltagaren möjlighet att utveckla sina färdigheter och analysförmågor samt problematisera och kritiskt granska det material som behandlats i kursen.

Kursens omfattning

Kursen genomförs på distans med följande upplägg:

  • vecka 36: Måndag och torsdag kl. 16:00-18:00
  • vecka 37: Måndag kl. 16:00-18:00
  • vecka 38-44: Torsdagar kl. 16:00-18:00

Urval

CTSS förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen samt med hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Urvalet av kursdeltagare tillkännages kort efter sista anmälningsdag.

Bokningsvillkor

Kursen kan beställas av en juridisk person, t.ex. ett företag eller en organisation. En privatperson eller en enskild firma kan inte vara beställare av uppdragsutbildning. Det är Förordningen för uppdragsutbildning vid statliga högskolor och universitet, SFS 2002:760, som reglerar detta.

Utbildningsnivå

Grundnivå

Poäng

7,5

Startperiod

HT-24

Behörighet

Inga behörighetskrav som uppdragsutbildning, men rekommenderade förkunskaper: Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap A alternativt Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Undervisningsform

Distans

Undervisningsspråk

Svenska

Kostnad

14 000 kr exklusive moms.

Studietakt

Enstaka dagar

Övrigt

Sista anmälningsdag 20 juni 2024.

Typ

Uppdrag

Dela:
Publicerad 2024-05-23 Uppdaterad 2024-06-14