Sök

Sök

Ekonomisk säkerhet i konkurrens, konflikt och krig

Hur påverkar olika ekonomiska, politiska och historiska omvärldsbetingelser ekonomisk säkerhet globalt, i Europa och vårt närområde?

Vad leder kursen till?

I kursen studeras ekonomisk säkerhet utifrån den forskningstradition som brukar betecknas internationell politisk ekonomi och som lånar begrepp och teorier från—förutom statsvetenskap—företags- och nationalekonomi, ekonomisk sociologi, historia och internationella relationer. Med ekonomisk säkerhet avses ett tillstånd under vilket enskilda länders näringsliv åtnjuter tillräcklig integritet och robusthet för att kunna skapa tillväxt och välfärd i sina respektive samhällen. Syftet med kursen är att bekanta studenten med ekonomisk säkerhet under olika omvärldsbetingelser: d v s i marknadsmässig konkurrens, under pågående bi- eller multilateral konflikt, samt i krigstid. Exempel på begrepp som behandlas är resiliens och ekonomisk krigföring.

Kursens upplägg

Kursen består av en inledande del som syftar till att lägga en begreppslig och teoretisk grund samt knyter an till samtida och historiska exempel på utmaningar för ekonomisk säkerhet. Därigenom belyses att centrala aspekter av problematiken skiftar under olika ekonomiska, politiska och historiska villkor. Under kursens andra del sker fördjupning i ett antal samtida problemområden med stöd av litteratur och föreläsare som beskriver ett aktuellt kunskapsläge. Dessa delar skapar möjlighet för studenten att utveckla förståelse för centrala begrepp inom forskningstraditionen.

Kursen avslutas med ett obligatoriskt seminarium där studenten presenterar och diskuterar sin egen och andras hemtentamina. Hemtentamen och det avslutande seminariet ger studenten möjlighet att utveckla sina färdigheter och analysförmågor samt problematisera och kritiskt granska det material som behandlats i kursen.

Kursen ges även som uppdragsutbildning med begränsat antal platser

Utbildningen kan beställas av en juridisk person, t.ex. ett företag, myndighet eller en organisation. Ett begränsat antal platser finns för sökande denna väg. En privatperson eller en enskild firma kan inte vara beställare av uppdragsutbildning. (Förordningen för uppdragsutbildning vid statliga högskolor och universitet, SFS 2002:760)

Anmälningskod

24217

Studietakt

50%

Poäng

7.5

Startperiod

HT 2024

Studieperiod

2024 vecka 36 - 45

Utbildningsnivå

Grundnivå

Studieform

Distans

Typ

Fristående kurs

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap A alternativt Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Plats

Stockholm

Undervisnings­språk

Undervisningen bedrivs på svenska.

Kontakt

Har du frågor om kursen ta kontakt med Studievägledarna.

Du når oss på e-post: studievagledning@fhs.se

Upptäck Försvarshögskolan

Dela:
Publicerad 2024-03-06 Uppdaterad 2024-05-23