Sök

Sök
Ukraina screenshot.

Erfarenheter och lärdomar från kriget i Ukraina

På denna distansbaserade kurs om erfarenheter och lärdomar från kriget i Ukraina tar vi avstamp i de rapporter och studier som finns tillgängliga samt Försvarshögskolans eget arbete i fält.

Kursen syftar till att utveckla deltagarnas kunskaper och lärdomar om det pågående kriget i Ukraina och om arbete med erfarenhetshantering, sett ur ett totalförsvarsperspektiv. Kursen syftar även till att bidra till utvecklingen av det svenska totalförsvaret - men också utveckling av den egna organisationen - utifrån de lärdomar som framkommer under utbildningen.

Förutom Försvarshögskolan deltar föreläsare från bla. Försvarsmakten, MSB, FMV, Nato, EU, försvarsindustrin samt både civila och militära aktörer från Ukraina.

Målgrupp

Kursen vänder sig till chefer, beslutsfattare och handläggare som har ansvar och uppgifter inom det svenska totalförsvaret på såväl lokal, regional eller nationell nivå som inom olika sektorer, inom både offentlig sektor och det privata näringslivet. Fortbildningen vänder sig även till företrädare för frivilliga försvarsorganisationer.

Kursen innehåller:

  • Arbetet med erfarenhetshantering – civilt och militärt
  • Erfarenheter och lärdomar från kriget i Ukraina: Militärt försvar
  • Erfarenheter och lärdomar från kriget i Ukraina: Civilt försvar
  • Erfarenheter och lärdomar från kriget i Ukraina: Totalförsvar

Urval

Urvalet av kursdeltagare tillkännages kort efter sista anmälningsdag.

Upplägg och omfattning

Utbildningen är helt på distans och lärplattformen Canvas kommer att användas för inspelade filmer, podcasts, presentationer, material för inläsning och fördjupning, diskussionsforum samt individuella reflektionsuppgifter.

Kursen har ett flexibelt upplägg och är uppdelad i fyra moduler under en fyraveckorsperiod. Varje modul beräknas ta ca 4-6 timmar.

Bokningsvillkor

Kursen kan beställas av en juridisk person, t.ex. ett företag eller en organisation. En privatperson eller en enskild firma kan inte vara beställare av uppdragsutbildning. Det är Förordningen för uppdragsutbildning vid statliga högskolor och universitet, SFS 2002:760, som reglerar detta.

Utbildningsnivå

Annan

Poäng

Ej poäng

Startperiod

HT-24

Omfattning

vecka 43 - 46. Flexibelt upplägg med en omfattning på ca 16 - 24 timmar totalt

Undervisningsform

Distans

Undervisningsspråk

Svenska

Kostnad

5 000 kr exklusive moms.

Studietakt

Enstaka dagar

Övrigt

Sista anmälningsdag 13 september 2024. Antagningsbesked meddelas kort efter sista anmälningsdag

Typ

Uppdrag

Dela:
Publicerad 2024-06-07 Uppdaterad 2024-06-20