Sök

Sök

Grundkurs i folkrätt - för den civila delen av totalförsvaret

Den här kursen ger dig grundläggande kunskaper om folkrättens regler i krig för att de bevakningsansvariga myndigheternas uppdrag inför och vid höjd beredskap ska kunna utföras i enlighet med Sveriges folkrättsliga åtaganden.

Om kursen

Kursen är i huvudsak teoretisk men vi blandar under kursen teori med inslag av övningsmoment och gruppdiskussioner. Det gör att du kan dra nytta av andra deltagares erfarenheter och knyta värdefulla kontakter för framtiden.

Kursen genomförs vid Försvarshögskolan på uppdrag av MSB. Kontakta kurssamordnare, nedan, för information om kursstart.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar som länsstyrelsens folkrättsliga rådgivare eller jurist vid bevakningsansvariga myndigheter med ansvar och uppgifter för civilt försvar som kräver kunskap om folkrättsliga och nationella regler för höjd beredskap och krig.

Förkunskaper

Kursdeltagaren ska förbereda sig inför kursen genom att ta del av inläsningsmaterial och instuderingsuppgifter på lärplattform. Detta material finns tillgängligt en månad innan kursstart. Deltagaren ska vara beredd på att kunna avsätta tid för detta arbete. Förberedelsetiden kan variera beroende på deltagarnas förkunskaper, men uppskattas till två arbetsdagar, ca 16 timmar.

Anmälan

Anmälan till kursen är öppen. Sök till kursen genom att klicka på "Anmälan öppen" till höger, du blir då omdirigerad till MSBs hemsida där du gör din ansökan.

Sista anmälningsdag för kursen är den 15 mars 2024.

Återbudsregler

Läs MSBs återbudsregler här.

Utbildningsnivå

Annan

Poäng

Ej poäng

Startperiod

Löpande

Omfattning

2 heldagar den 23-24 april 2024.

Kostnad

Kursavgiften är 10 500 SEK exklusive moms. Deltagarna bokar och bekostar resor, mat och boende själva.

Urval

MSB förbehåller sig rätten att i samråd med FHS göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen och med hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Typ

Uppdrag

Dela:
Publicerad 2021-03-02 Uppdaterad 2024-02-16