Sök

Sök

Grundkurs i folkrätt - för den civila delen av totalförsvaret

Den här kursen ger dig grundläggande kunskaper om folkrättens regler i krig för att de bevakningsansvariga myndigheternas uppdrag inför och vid höjd beredskap ska kunna utföras i enlighet med Sveriges folkrättsliga åtaganden.

Om kursen

Kursen är i huvudsak teoretisk men vi blandar under kursen teori med inslag av övningsmoment och gruppdiskussioner. Det gör att du kan dra nytta av andra deltagares erfarenheter och knyta värdefulla kontakter för framtiden.

Kursen genomförs vid Försvarshögskolan på uppdrag av MSB. Kontakta kurssamordnare, nedan, för information om kursstart.

Målgrupp

Kursen riktar sig till länsstyrelsens folkrättsliga rådgivare samt andra jurister och nyckelpersoner vid beredskapsmyndigheter, regioner och kommuner.

Förkunskaper

Kursdeltagaren ska förbereda sig inför kursen genom att ta del av inläsningsmaterial och instuderingsuppgifter på lärplattform. Detta material finns tillgängligt en månad innan kursstart. Deltagaren ska vara beredd på att kunna avsätta tid för detta arbete. Förberedelsetiden kan variera beroende på deltagarnas förkunskaper, men uppskattas till två arbetsdagar, ca 16 timmar.

Anmälan

Anmälan till kurstillfälle våren 2024 är stängd.

Återbudsregler

Läs MSBs återbudsregler här.

Utbildningsnivå

Annan

Poäng

Ej poäng

Startperiod

Löpande

Omfattning

2 heldagar den 23-24 april 2024.

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Svenska

Kostnad

Kursavgiften är 10 500 SEK exklusive moms. Deltagarna bokar och bekostar resor, mat och boende själva.

Studietakt

100%

Urval

MSB förbehåller sig rätten att i samråd med FHS göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen och med hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Typ

Uppdrag

Passed node is not renderable
Dela:
Publicerad 2021-03-02 Uppdaterad 2024-06-18