Sök

Sök

Genus, säkerhet och krig

Jämställdhet och social hållbarhet är viktiga mål för offentlig verksamhet. Den här kursen problematiserar och hjälper dig förstå hinder och möjligheter för att uppnå dessa mål i relation till säkerhet och krig.

Vad leder kursen till

Kursen utvecklar din förmåga att förklara hur föreställningar om kön påverkar säkerhet och krig, med ett särskilt fokus på hur könsnormer skapar institutioner och praktik. Du lär dig att kritiskt värdera centrala argument och påståenden i feministisk litteratur samt att analysera och problematisera samtida krig och krigföring genom feministiska perspektiv. Kunskapen är viktig för alla som arbetar med att åstadkomma ett jämställt och socialt hållbart samhälle, vare sig det är i en svensk eller utländsk kontext.

Kursens upplägg

Kursen fokuserar på feministiska säkerhetsstudier, ett forskningsfält som studerar relationerna mellan säkerhet och genus så väl som andra strukturer som kan verka förtryckande. Den behandlar frågor om hur föreställningar om kön påverkar krigets karaktär, både när det gäller hur könsnormer formar krig och säkerhet, men även vilken återverkan krig och säkerhet i sin tur har på könsnormer.

Under kursen diskuteras en rad centrala frågor, såsom:

  • På vilket sätt den feministiska och den kritiska forskningstraditionen utmanat hur säkerhet förstås och borde förstås?
  • Hur påverkas studiet av politiskt våld om vi samtidigt tar hänsyn till femininitet och maskulinitet? Vilka svar genereras när värnplikt, privatisering och civil-militära relationer studeras med ett feministiskt perspektiv?
  • Hur har feministisk aktivism påverkat den globala säkerhetsmiljön, vilket exempelvis lett till att kvinnor, fred och säkerhet nu utgör ett prioriterat område inom FN?

Kursen ger dig analytiska verktyg för att själv kunna analysera säkerhet och krig ur ett genusperspektiv. Kursen kopplar samman teoretiska perspektiv med empiriska exempel från feministisk forskning om pågående konflikter i olika delar av världen.

Undervisningen omfattar föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Anmälningskod

24110

Studietakt

100%

Poäng

7.5

Startperiod

VT 2024

Studieperiod

2024 vecka 8 - 12

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Studieform

Campus

Typ

Fristående kurs

Behörighet

Antagen till masterprogrammet i politik och krig. För fristående kurs: officersexamen eller kandidatexamen om 180 hp varav 90 hp i krigsvetenskap eller motsvarande.

Plats

Stockholm

Undervisnings­språk

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kontakt

Har du frågor om kursen ta kontakt med Studievägledarna.

Du når oss på e-post: studievagledning@fhs.se

Upptäck Försvarshögskolan

Vi är det enda lärosätet i Sverige där civila och militära perspektiv på försvar, krishantering och säkerhet möts. Här ska du plugga om du vill jobba med morgondagens kriser och konflikter.

Dela:
Publicerad 2023-09-19 Uppdaterad 2023-10-17