Sök

Sök
  • Start
  • Högskolepedagogik 1

Högskolepedagogik 1

Kursen Högskolepedagogik 1 är den första av Försvarshögskolans kurser i högskolepedagogik, och riktar sig till dig som arbetar eller kommer att arbeta som lärare i högre utbildning inom Försvarshögskolan.

Kursen riktar sig också till Försvarsmaktspersonal som är eller kommer att vara huvudlärare eller kursansvariga på VFU-kurser i Officersprogrammet.

Syfte, lärandemål och innehåll

Kursen syftar till att utveckla kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som grund för ett professionellt och jämställt arbete som lärare och kursansvarig vid Försvarshögskolan.

Deltagaren ska efter genomgången kurs kunna:

  • Analysera en kurs utifrån designmodellen Konstruktiv Länkning, och därvid peka ut såväl styrkor som svagheter i den analyserade kursen.
  • Föra ett på pedagogiska begrepp baserat samtal med kollega efter observationer av kollegans pedagogiska praktik.
  • Formulera en pedagogisk grundsyn

Generellt upplägg

Kursen genomförs som distanskurs med stöd av Canvas. Föreläsningar och introduktioner av hemuppgifter varvas med seminarier runt deltagartexter om t.ex. kursdesign och den egna pedagogiska grundsynen.

Kursen behandlar lärande och kursdesign utifrån tre moment: lärande och lärandemål, undervisning i relation till lärandemål, och bedömning och examination av lärandemål. Till varje moment lämnas en examinerande PM in. Utöver det genomförs en hemuppgift om pedagogisk grundsyn och en om auskultation vid annan lärares undervisning.

Kurslitteraturen och egna erfarenheter är utgångspunkt för skrivuppgifter och diskussioner. Genomgående används och analyseras också dokument från den kurs du undervisar inom eller annan självvald kurs. Kamratfeedback används för att stödja ditt och dina kollegors lärande samt utvecklingsarbetet vid skolan.

Kursen omfattar totalt 200 studietimmar, tiden för obligatoriska träffar inräknad. Tiden för kursen tidrapporteras/finansieras i den egna arbetsenheten. Det är därför viktigt att Du avtalat med din arbetsplanerande chef om att gå kursen, att budget för kursdeltagandet finns, och att kursdeltagandet planeras in med dina andra arbetsuppgifter. Närvaro vid de obligatoriska träffarna är viktig för att kunna dela erfarenheter och genomföra seminarier.

Genomgången och godkänd kurs ger ett kursintyg från Försvarshögskolan.

Kursmateriel

Böcker som ingår i kursen delas ut i samband med kursstart och dessa behåller du efter kursen. Artiklar söker du själv upp och laddar ned.

Kurs höstterminen 2022

Distanskurs med mötesdagar, 200h, v.38-49 (kvartsfart).
Kursstart den 6 september 2022. Obligatoriska mötesdagar är 6-7 sep, 4-5 okt, 8-9 nov och 6-7 dec. Kursen avslutas v.49 med inlämning av sista examinationsuppgift (självständigt arbete).

Kursansvarig: Magnus Granberg, FHS, hped@fhs.se

Anmälan

Anmäl dig via knappen uppe till höger. Observera att kursen har ett begränsat antal platser och att en prioritering av deltagarna sker utifrån den lärarroll du har/kommer att ha.

Efter anmälningstidens slut kommer du att få en bekräftelse på om du fått plats eller inte på kursen. Cirka två veckor innan kursstart kommer fylligare information om kursen:

  • kursbeskrivning, litteraturlista och schema
  • anvisningar för att upprätta konto i lärplattformen Canvas för de som inte har detta sedan tidigare.

Kontakt

hped@fhs.se

Utbildningsnivå

Annan

Poäng

Ej poäng

Startperiod

HT-22

Startvecka

Vecka 36

Slutvecka

Vecka 49

Omfattning

200 studietimmar per kurs

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Svenska

Antal platser

16

Kostnad

200 studietimmar per kurs som finansieras i din egen organisation.

Studietakt

25%

Övrigt

Obligatoriska mötesdagar: 6-7 sep, 4-5 okt, 8-9 nov och 6-7 dec.

Typ

Uppdrag

Dela:
Publicerad 2022-04-29 Uppdaterad 2022-06-18