Sök
  • Start
  • Högskolepedagogik 1

Högskolepedagogik 1

Du som arbetar som lärare vid Försvarshögskolan eller någon av Försvarsmaktens skolor kan gå våra kurser i högskolepedagogik

Kursen Högskolepedagogik 1 är den första av Försvarshögskolans kurser i högskolepedagogik, och riktar sig till dig som arbetar eller kommer att arbeta som lärare i högre utbildning inom Försvarshögskolan. För försvarsmaktspersonal utanför Försvarshögskolan riktar sig kurserna främst till dig som kommer att vara lärare inom ramen för VFU-kurser i Officersprogrammet. Övriga deltagare kan delta i mån av plats.

Syfte och innehåll

Kursen syftar till att ge dig kunskaper om villkor inom högre utbildning och krav på din roll som lärare i högskolan. Du får grundläggande kunskaper och färdigheter för att kunna arbeta som lärare och kursansvarig vid Försvarshögskolan.

Du får också grundläggande färdigheter i att utveckla både din egen och kollegors pedagogiska skicklighet, samt att visa olika former av studentaktiverande undervisning såsom t.ex. deltagarledda seminarier, redovisningar och nätbaserade moment.

Generellt upplägg

Kursen genomförs helt nätbaserat med stöd av lärplattformen Canvas och videomötesverktyget Zoom i tre huvudmoment omfattande

  1. högre utbildnings generella mål och värden,
  2. kursdesign och lärandemiljö,
  3. utvärdering av kurser.

Varje huvudmoment består av introducerande föreläsningar (inspelade eller via Zoom), litteraturstudier, analys av kurs vid Försvarshögskolan/VFU-skola, seminarium (via Zoom), och inlämning av delexamination. Över tid och parallellt med dessa tre huvudmoment sker examinerande hemuppgifter om bland annat auskultation (observation av annan lärares undervisning), pedagogisk grundsyn, och regler och styrdokument för utbildning vid Försvarshögskolan.

Kursen omfattar totalt 200 studietimmar, tiden för obligatoriska träffar inräknad. Tiden för kursen tidrapporteras/finansieras i den egna arbetsenheten. Det är därför viktigt att Du avtalat med din arbetsplanerande chef om att gå kursen, att budget för kursdeltagandet finns, och att detta planeras in med dina andra arbetsuppgifter. Närvaro vid de obligatoriska träffarna är viktig för att kunna dela erfarenheter och genomföra seminarier.

Genomgången och godkänd kurs ger 7,5hp på avancerad nivå i Ladok, samt ett kursintyg från FHS.

Kursmateriel

Böcker som ingår i kursen kommer att skickas till dig innan kursstart och dessa behåller du efter kursen. Artiklar söker du själv upp och laddar ned. Du behöver en dator med webbkamera och ljudenhet för att kunna delta i videomöten/zoominarier.

Kurs vårterminen 2021

Nätbaserad kurs v.4-23 (d.v.s. inga kursträffar i Stockholm). Kursstart den 26.jan 2021. Obligatoriska träffar via videoverktyget Zoom delar av dagarna den 26-27/1, 16-17/3, 27-28/4 och 1-2/6. Kursen avslutas v.23 med inlämning av sista examinationsuppgift.

Anmälan

Anmäl dig via knappen uppe till höger. Observera att kursen har ett begränsat antal platser och att en prioritering av deltagarna sker utifrån den lärarroll du har/kommer att ha.

Efter anmälningstidens slut kommer du att få en bekräftelse på om du fått plats eller inte på kursen. Cirkaa två veckor innan kursstart kommer fylligare information om kursen: kursbeskrivning, litteraturlista och schema, samt anvisningar för att upprätta konto i lärplattformen Canvas för de som inte har detta sedan tidigare.

Kontakt

hped@fhs.se

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Poäng

7,5

Startperiod

VT-21

Startvecka

Vecka 04

Slutvecka

Vecka 23

Omfattning

200 studietimmar per kurs

Undervisningsform

Distans

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Svenska

Antal platser

10

Kostnad

200 studietimmar per kurs som finansieras i din egen organisation.

Studietakt

25%

Övrigt

Obligatoriska möten/seminarium via Zoom 26-27/1, 16-17/3, 27-28/4 och 1-2/6.

Ansvarig institution

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Typ

Uppdrag

Dela:
Publicerad 2019-05-06 Uppdaterad 2021-02-24