Sök
  • Start
  • Högskolepedagogik 1

Högskolepedagogik 1

Kursen Högskolepedagogik 1 är den första av Försvarshögskolans kurser i högskolepedagogik, och riktar sig till dig som arbetar eller kommer att arbeta som lärare i högre utbildning inom Försvarshögskolan.

Kursen riktar sig också till Försvarsmaktspersonal som är eller kommer att vara huvudlärare eller kursansvariga på VFU-kurser i Officersprogrammet.

Syfte, lärandemål och innehåll

Kursen syftar till att utveckla kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som grund för ett professionellt och jämställt arbete som lärare och kursansvarig vid Försvarshögskolan.

Deltagaren ska efter genomgången kurs kunna:

  • Formulera och kommunicera grundläggande pedagogiska överväganden kring undervisningens planering, genomförande, examination och efterarbete.
  • Redogöra översiktligt för grunder i högskolans regelverk och styrdokument
  • Ge konstruktiv feedback till kollega efter dennes pedagogiska praktik
  • Skriftigt och muntligt kunna uttrycka kärnan i den egna pedagogiska grundsynen, bland annat ska hållbarhets- och jämställdhetsperspektiv beaktas.

Kursen behandlar lärande och kursdesign, samt reglering av högskoleutbildning. Den består av tre större delar: Lärande och lärandemål, kursdesign för lärande och bedömning för lärande.

Generellt upplägg

Kursen genomförs helt nätbaserat, med stöd av Canvas och Zoom. Föreläsningar varvas med seminarier runt deltagartexter om t ex kursdesign och den egna pedagogiska grundsynen.

Kurslitteraturen och egna erfarenheter är utgångspunkt för skrivuppgifter och diskussioner. Genomgående används och analyseras också dokument från den kurs du undervisar inom. Kamratfeedback används för att stödja ditt och dina kollegors lärande samt utvecklingsarbetet vid skolan.

Kursen omfattar totalt 200 studietimmar, tiden för obligatoriska träffar inräknad. Tiden för kursen tidrapporteras/finansieras i den egna arbetsenheten. Det är därför viktigt att Du avtalat med din arbetsplanerande chef om att gå kursen, att budget för kursdeltagandet finns, och att kursdeltagandet planeras in med dina andra arbetsuppgifter. Närvaro vid de obligatoriska träffarna är viktig för att kunna dela erfarenheter och genomföra seminarier.

Genomgången och godkänd kurs ger 7,5hp på avancerad nivå i Ladok, samt ett kursintyg från FHS.

Kursmateriel

Böcker som ingår i kursen kommer att skickas till dig innan kursstart och dessa behåller du efter kursen. Artiklar söker du själv upp och laddar ned. Du behöver en dator med webbkamera och ljudenhet för att kunna delta i möten på Zoom.

Kurs höstterminen 2021

Kursen Högskolepedagogik 1 är inställd höstterminen 2021, vid frågor kontakta hped@fhs.se

Anmälan

Anmäl dig via knappen uppe till höger. Observera att kursen har ett begränsat antal platser och att en prioritering av deltagarna sker utifrån den lärarroll du har/kommer att ha.

Efter anmälningstidens slut kommer du att få en bekräftelse på om du fått plats eller inte på kursen. Cirka två veckor innan kursstart kommer fylligare information om kursen: kursbeskrivning, litteraturlista och schema, samt anvisningar för att upprätta konto i lärplattformen Canvas för de som inte har detta sedan tidigare.

Kontakt

hped@fhs.se

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Poäng

7,5

Startperiod

HT-21

Startvecka

Vecka 36

Slutvecka

Vecka 49

Omfattning

200 studietimmar per kurs

Undervisningsform

Distans

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Svenska

Antal platser

16

Kostnad

200 studietimmar per kurs som finansieras i din egen organisation.

Studietakt

25%

Övrigt

Obligatoriska möten/seminarium via Zoom 8-9/9, 30/9-1/10, 26-27/10. 6-7/12.

Ansvarig institution

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Typ

Uppdrag

Dela:
Publicerad 2019-05-06 Uppdaterad 2021-06-11