Sök
  • Start
  • Högskolepedagogik 2

Högskolepedagogik 2

Du som arbetar som lärare vid Försvarshögskolan eller någon av Försvarsmaktens skolor kan gå våra kurser i högskolepedagogik

Försvarshögskolan har två kurser; Högskolepedagogik 1 och 2.

Syfte och innehåll:

Kurserna syftar till att ge dig kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som grund för att arbeta professionellt som lärare inom högskolan inom sitt ämnesområde och för att medverka i högskoleutbildningens utveckling. Kurserna berör studenters lärande och medverkan, fysiska och digitala lärandemiljöer, inkluderande undervisning, och nationella och lokala regelverk.

Högskolepedagogik 2 fokuserar speciellt på

  • planering
  • genomförande
  • examination
  • kursutvärdering
  • utbildningskvalitet
  • och ett självständigt arbete om utbildningskvalitet och pedagogisk utveckling.

Målgrupp:

Försvarshögskolans kurser i högskolepedagogik riktar sig i första hand till lärare och examinatorer, både civila och militära, vid Försvarshögskolan och Försvarsmaktens skolor. I mån av plats kan personal från andra delar av Försvarsmakten delta.

Kurserna följer de rekommendationer som Sveriges Universitets- och Högskoleförbund (SUHF) har gett ut för tio veckors (15 hp) högskolepedagogisk utbildning, och ger högskolepoäng i Ladok (7,5 hp + 7,5 hp) på avancerad nivå.

Genomförande:

Kurserna erbjuds två gånger per år (vår- resp. hösttermin) och genomförs som flexibelt lärande. Det vill säga en kombination av fysiska möten och distansutbildning med stöd av lärplattformen Canvas. Båda kurserna ges på kvartsfart över en termin, med obligatoriska, fysiska träffar vid fyra tillfällen (dubbeldagar). Då har du bland annat introducerande föreläsningar, seminarier och uppföljningar av hemuppgifter. Däremellan har du eget arbete med hem- och examinationsuppgifter som löpande lämnas in under kursen. Båda kurserna avslutas med en större, skriftlig examinationsuppgift.

En kurs omfattar totalt 200 studietimmar. Tiden för kursen tidrapporteras/finansieras i den egna arbetsenheten. Det är därför viktigt att Du avtalat med din arbetsplanerande chef om att gå kursen, att budget för kursdeltagandet finns, och att detta planeras in med dina andra arbetsuppgifter. Närvaro vid de obligatoriska träffarna är viktig för att kunna dela erfarenheter och genomföra seminarier.

Kurstillfällen:

Höstterminen 2020

Högskolepedagogik 2: v 38-49, Kursstart 15/9
Obligatoriska samlingar 15-16/9, 13-14/10, 17-18/11.

Kontakt

hped@fhs.se

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Poäng

7,5

Startvecka

Vecka 38

Slutvecka

Vecka 49

Omfattning

200 studietimmar per kurs

Undervisningsform

Distans

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Svenska

Antal platser

10

Kostnad

200 studietimmar per kurs som finansieras i din egen organisation.

Studietakt

50%

Övrigt

Obligatoriska samlingar 15-16/9, 13-14/10, 17-18/11.

Ansvarig institution

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Typ

Uppdrag

Dela:
Publicerad 2019-06-12 Uppdaterad 2020-06-22