Sök

Sök
  • Start
  • Högskolepedagogik 2

Högskolepedagogik 2

Kursen Högskolepedagogik 2 är den andra av Försvarshögskolans kurser i högskolepedagogik och förutsätter att du gått Högskolepedagogik 1 på FHS, eller motsvarande kurs vid annat lärosäte. Kursen riktar sig till dig som arbetar eller kommer att arbeta som lärare i högre utbildning inom Försvarshögskolan.

Kursen riktar sig också till Försvarsmaktspersonal som är eller kommer att vara huvudlärare eller kursansvariga på VFU-kurser i Officersprogrammet.

Syfte och innehåll:

Kursen syftar till att ge dig de kunskaper och färdigheter som behövs i rollen som examinator i högskolan, och att öka medvetenheten om utvärderings- och kvalitetsfrågor i högre utbildning.

Genomförande:

Kursen genomförs som distanskurs med mötesdagar på FHS och med stöd av lärplattformen Canvas. Kursen omfattar tre moment:

  1. examination i högre utbildning,
  2. tillämpning av regler och styrdokument vid examination
  3. ett självständigt arbete om kvalitet i högre utbildning.

Kursen omfattar totalt 200 studietimmar, inklusive tid för obligatoriska träffar. Tiden för kursen tidrapporteras/finansieras i den egna arbetsenheten. Det är därför viktigt att du avtalat med din arbetsplanerande chef om att gå kursen, att budget för kursdeltagandet finns, och att kursdeltagandet planeras in med dina andra arbetsuppgifter. Närvaro vid de obligatoriska träffarna är viktig för att kunna dela erfarenheter och genomföra seminarier.

Genomgången och godkänd kurs ger ett kursintyg från Försvarshögskolan.

Kursmateriel

Böcker som ingår i kursen kommer delas ut i samband med kursstart och dessa behåller du efter kursen. Artiklar söker du själv upp och laddar ned.

Kurs höstterminen 2022

Distanskurs med mötesdagar på FHS, 200h, v.38-50 (halvfart).
Kursstart den 20 september 2022. Obligatoriska mötesdagar 20-21 sep, 25-26 okt och 14-15 dec. Kursen avslutas v.50 med inlämning av sista examinationsuppgift (självständigt arbete).

Kursansvarig: Magnus Granberg, FHS, hped@fhs.se

Anmälan

Anmäl dig via knappen uppe till höger. Observera att kursen har ett begränsat antal platser och att en prioritering av deltagarna sker utifrån den lärarroll du har/kommer att ha. Prioritet ges till de som kommer att verka som examinatorer vid Försvarshögskolan, övriga bereds plats i mån av utrymme.

I samband med anmälan ska du också mejla kursintyg från tidigare genomförd högskolepedagogisk baskurs (motsvarande) till hped@fhs.se. Om du genomfört Hped1 på FHS behöver du inte göra detta.

Efter anmälningstidens slut kommer du att få en bekräftelse på om du fått plats eller inte på kursen. Cirka två veckor innan kursstart kommer fylligare information om kursen:

  • kursbeskrivning, litteraturlista och schema
  • anvisningar för att upprätta konto i lärplattformen Canvas för de som inte har detta sedan tidigare.

Kontakt

hped@fhs.se

Utbildningsnivå

Annan

Poäng

Ej poäng

Startperiod

HT-22

Startvecka

Vecka 38

Slutvecka

Vecka 50

Omfattning

200 studietimmar per kurs

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Svenska

Antal platser

10

Kostnad

200 studietimmar per kurs som finansieras i din egen organisation.

Studietakt

50%

Övrigt

Obligatoriska mötesdagar 20-21 sep, 25-26 okt och 14-15 dec.

Typ

Uppdrag

Dela:
Publicerad 2022-04-29 Uppdaterad 2022-06-18