Sök
  • Start
  • Högskolepedagogik 2

Högskolepedagogik 2

Du som arbetar som lärare vid Försvarshögskolan eller någon av Försvarsmaktens skolor kan gå våra kurser i högskolepedagogik

Kursen Högskolepedagogik 2 är den andra av Försvarshögskolans kurser i högskolepedagogik och förutsätter att du gått Högskolepedagogik 1 på FHS, eller motsvarande kurs vid annat lärosäte. Kursen riktar sig till dig som arbetar eller kommer att arbeta som lärare i högre utbildning inom Försvarshögskolan. För försvarsmaktspersonal utanför Försvarshögskolan riktar sig kurserna främst till dig som kommer att vara lärare inom ramen för VFU-kurser i Officersprogrammet. Övriga deltagare kan delta i mån av plats.

Syfte och innehåll:

Kursen syftar till att ge dig de kunskaper och färdigheter som behövs i rollen som examinator i högskolan, och att öka medvetenheten om utvärderings- och kvalitetsfrågor i högre utbildning.

Genomförande:

Kursen genomförs helt nätbaserat med stöd av lärplattformen Canvas och videomötesverktyget Zoom i två huvudmoment omfattande

  1. examination i högre utbildning,
  2. ett självständigt arbete om kvalitet i högre utbildning.

Över tid och parallellt med dessa två huvudmoment sker en examinerande hemuppgift om regler och styrdokument för examinationer vid FHS.

Kursen omfattar totalt 200 studietimmar, tiden för obligatoriska träffar inräknad. Tiden för kursen tidrapporteras/finansieras i den egna arbetsenheten. Det är därför viktigt att Du avtalat med din arbetsplanerande chef om att gå kursen, att budget för kursdeltagandet finns, och att detta planeras in med dina andra arbetsuppgifter. Närvaro vid de obligatoriska träffarna är viktig för att kunna dela erfarenheter och genomföra seminarier.

Genomgången och godkänd kurs ger 7,5hp på avancerad nivå i Ladok, samt ett kursintyg från FHS.

Kursmateriel

Böcker som ingår i kursen kommer att skickas till dig innan kursstart och dessa behåller du efter kursen. Artiklar söker du själv upp och laddar ned. Du behöver en dator med webbkamera och ljudenhet för att kunna delta i videomöten/zoominarier.

Kurs vårterminen 2021

Nätbaserad kurs v.6-22 (d.v.s. inga kursträffar i Stockholm). Kursstart den 9.feb 2021. Obligatoriska möten via videoverktyget Zoom sker delar av dagarna den 9-10/2, 23-24/3 och 18-19/5. Kursen avslutas v.21 med inlämning av sista examinationsuppgift (självständigt arbete).

Anmälan

Anmäl dig via knappen uppe till höger. Observera att kursen har ett begränsat antal platser och att en prioritering av deltagarna sker utifrån den lärarroll du har/kommer att ha.

Efter anmälningstidens slut kommer du att få en bekräftelse på om du fått plats eller inte på kursen. Cirkaa två veckor innan kursstart kommer fylligare information om kursen: kursbeskrivning, litteraturlista och schema, samt anvisningar för att upprätta konto i lärplattformen Canvas för de som inte har detta sedan tidigare.

Kontakt

hped@fhs.se

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Poäng

7,5

Startvecka

Vecka 06

Slutvecka

Vecka 22

Omfattning

200 studietimmar per kurs

Undervisningsform

Distans

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Svenska

Antal platser

8

Kostnad

200 studietimmar per kurs som finansieras i din egen organisation.

Studietakt

50%

Övrigt

Obligatoriska träffar via länk 9-10/2, 23-24/3 och 18-19/5

Ansvarig institution

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Typ

Uppdrag

Dela:
Publicerad 2019-06-12 Uppdaterad 2021-02-24