Sök

Sök

Högskolepedagogik 3

Kursen Högskolepedagogik 3 är en forskarhandledningskurs och riktar sig till dig som handleder eller kommer att handleda doktorander vid Försvarshögskolan.

Kursen riktar sig också till Försvarsmaktspersonal som är eller kommer att vara huvudlärare eller kursansvariga på VFU-kurser i Officersprogrammet.

Syfte och generellt upplägg

Kursen är en högskolepedagogisk kurs som behandlar handledning av doktorander. Syftet med kursen är att skapa insikter och generera färdigheter i handledning inom forskarutbildning. I kursen behandlas handledarens ansvar och pedagogiska förhållningssätt, gällande regelverk, rollfördelning, konflikthantering, handledarsamtal, avhandlingsprocessen, forskargemenskap/forskarsamhälle, genus- och mångfaldsproblematik, forskningsetik, samt disputationsakten.

Kursen ges som en seminarieserie om åtta obligatoriska seminarier där det pedagogiska samtalet om forskarhandledning är i fokus och avslutas med opponering/försvar av kurs-PM. Mellan seminarierna ska eget arbete med litteratur och uppgifter ske. Kurslitteraturen och egna erfarenheter och reflektioner är utgångspunkt för seminariediskussioner och skrivuppgifter.

Kursen omfattar totalt 120 studietimmar, tiden för obligatoriska seminarier inräknad. Tiden för kursen tidrapporteras/finansieras i den egna arbetsenheten. Det är därför viktigt att Du avtalat med din arbetsplanerande chef om att gå kursen, att budget för kursdeltagandet finns, och att kursdeltagandet planeras in med dina andra arbetsuppgifter.

Genomgången och godkänd kurs ger ett kursintyg från Försvarshögskolan.

Kursmaterial

Böcker som ingår i kursen delas ut i samband med kursstart och dessa behåller du efter kursen. Artiklar laddar du själv ned.

Kurs vårterminen 2024

Kurs med åtta (8) fysiska (IRL) seminarier FHS Stockholm, 120h, 10 platser.
Seminarierna är obligatoriska och kommer att ligga på tisdagar.

Datum våren 2024

  • 16/1, kl. 9:30-13:00 (inkl lunchmacka)
  • 23/1, kl. tbd
  • 6/2, kl. tbd
  • 13/2, kl. 13-15
  • 19/3, kl. tbd
  • 9/4 , kl. tbd
  • 16/4, kl. 10-12
  • 23/4, kl. 9-12 och 13-15

Anmälan

Anmäl dig via knappen uppe till höger.

Efter anmälningstidens slut kommer du att få en bekräftelse på om du fått plats eller inte på kursen. Senast två veckor innan kursstart kommer fylligare information om kursen, inklusive kursbeskrivning, litteraturlista och detaljerat schema.

Utbildningsnivå

Annan

Poäng

Ej poäng

Startperiod

VT-24

Omfattning

120 studietimmar per kurs

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Svenska

Antal platser

10

Kostnad

120 studietimmar per kurs som finansieras i din egen organisation.

Studietakt

50%

Typ

Uppdrag

Kontakt

Har du frågor om kursen ta kontakt med oss.

Du når oss på e-post: hped@fhs.se

Dela:
Publicerad 2023-10-16 Uppdaterad 2023-11-28