Sök

Sök
Bild på personer som använder smartphones

Informationsmiljön – grundkurs

Allt vi gör eller inte gör skapar effekter i informationsmiljön. Idag är informationsmiljöns roll i och påverkan på modern krigföring högst aktuell och betydande. Modern krigföring sker inte bara mot en militär motståndare utan även mot andra funktioner i samhället som behövs för totalförsvaret.

Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper om informationsmiljön och krigföring i den. Följande områden kommer att studeras:

  • Informationsmiljöns uppbyggnad och karaktär; generellt, kognitivt och tekniskt.
  • Hur dagens medielandskap är en central del i moderna konflikter.
  • Stormakters kultur samt deras strategier i och med informationsmiljön.
  • Informationsmiljöns funktion som stridsrum i modern krigföring.

Efter avslutad kurs kommer du att ha fått en ökad förståelse för informations-miljöns komplexitet och påverkan på konflikter och krig.

Kursupplägg

Kursen motsvarar fem veckors heltidsstudier. Upplägget är huvudsakligen i form av föreläsningar, självstudier och seminarium. Kursen avslutas med att kursdeltagarna skriver en essä.

Nästa kurs, hösten 2024

Genomförs preliminärt v 38 – v 50, 30 platser, varav 15 reserveras för Försvarsmakten och 15 för övriga myndigheter och organisationer inom totalförsvaret.

Höstens kurs genomförs 2024-09-18 till 2024-12-12. Obligatoriska träffar på Försvarshögskolan sker preliminärt 18-19 september, 6-8 november och den 12 december. Övriga studiedagar är på distans.

Målgrupp

Kursen riktar sig till personal i Försvarsmakten och myndigheter inom försvars- och säkerhetssektorn som exempelvis FMV, FRA, FOI, MSB, FHS, Polismyndigheten, SÄPO eller annan relevant totalförsvarsanknuten statlig organisation.

Anmälan och kostnad

Försvarsmaktens personal är kostnadsfri för deltagarna, hit räknas även tidvis tjänstgörande militär personal och hemvärnspersonal.

För deltagare som inte arbetar inom Försvarsmakten eller på Försvarshögskolan är kurskostnad är 48 000 kronor, se rutan Bokningsvillkor nedan.

Efter din intresseanmälan kommer du att få ett bekräftelsemejl.

Sista anmälningsdag är den 5 juni 2024.

Behörighetskrav

Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier krävs anställning inom relevant totalförsvarsanknuten organisation. Till exempel: Försvarsmakten, FMV, FRA, FOI, MPF, MSB, FHS, Polismyndigheten, SÄPO, Länsstyrelse med flera.

Exempel på essäer

Här finns tre bra exempel på tidigare studenters essäer som var ett av kursens två examinerande moment.

Tidigare kursvärdering

Vad tyckte tidigare studenter var bäst med kursen?

Ta del av tidigare kursvärdering med fritextsvar Word, 13.9 kB.

Bokningsvillkor

Kursen kan beställas av en juridisk person, t.ex. ett företag eller en organisation. En privatperson eller en enskild firma kan inte vara beställare av uppdragsutbildning. Det är Förordningen för uppdragsutbildning vid statliga högskolor och universitet, SFS 2002:760, som reglerar detta.

Anmälningskod

U2403

Studietakt

100%

Poäng

7.5

Startperiod

HT 2024

Studieperiod

2024 vecka 38 - 50

Utbildningsnivå

Grundnivå

Studieform

Campus

Typ

Uppdragskurs

Behörighet

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Plats

Stockholm

Undervisnings­språk

Undervisningen bedrivs på svenska.

Kontaktperson:

Passed node is not renderable
Dela:
Publicerad 2023-09-19 Uppdaterad 2024-06-05