Sök
  • Start
  • Informationsmiljön – grundkurs

Informationsmiljön – grundkurs

Allt vi gör eller inte gör skapar effekter i informationsmiljön. Idag är informationsmiljöns roll i och påverkan på modern krigföring högst aktuell och betydande. Modern krigföring sker inte bara mot en militär motståndare utan även mot andra funktioner i samhället som behövs för totalförsvaret.

Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper om informationsmiljön och krigföring i den. Följande områden kommer att studeras:

  • Informationsmiljöns uppbyggnad och karaktär; generellt, kognitivt och tekniskt.
  • Hur dagens medielandskap är en central del i moderna konflikter.
  • Hur kan äldre och nyare militärteorier förklara informationsmiljöns roll i och påverkan på modern krigföring?
  • Informationsmiljöns funktion som stridsrum inom ramen för en militär operation idag.

Efter avslutad kurs kommer du att ha fått en ökad förståelse för informationsmiljöns komplexitet och påverkan på konflikter och krig.

Målgrupp

Kursen riktar sig till personal i Försvarsmakten och myndigheter inom försvars- och säkerhetssektorn som exempelvis FMV, FRA, FOI, MSB, FHS, Polismyndigheten, SÄPO eller annan relevant totalförsvarsanknuten statlig organisation.

Kursupplägg

Kursen går på halvfart och upplägget är huvudsakligen i form av föreläsningar, självstudier och seminarium. Kursen avslutas med att kursdeltagarna skriver en essä. Bästa essä 2020 utsedd.

Kursstart ht-21

Kursen motsvarar fem veckors heltidsstudier på distans och genomförs mellan 2021-09-07 och 2021-12-10. I kursen ingår fem obligatoriska utbildningsdagar vid Försvarshögskolan i Stockholm. Dessa dagar är preliminärt 2021-09-07--08, 2021-11-02--03 och 2021-12-10.

Utbildningsnivå

Grundnivå

Poäng

7,5

Startperiod

HT-21

Startvecka

Vecka 36

Slutvecka

Vecka 49

Behörighet

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Omfattning

Fem veckor

Undervisningsform

Distans

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Svenska

Kostnad

Kostnaden för personal utanför Försvarsmakten är 13 750 kr (2021). Kostnaden för Försvarsmaktens personal är centralt finansierad.

Studietakt

Enstaka dagar

Urval

Antagning sker i en särskild process.

Övrigt

Kursen riktar sig till personal i Försvarsmakten och statliga organisationer inom totalförsvaret. Förkunskapskrav är grundläggande behörighet för högskolestudier, ingen tidigare utbildning inom området krävs. Kursen är även öppen för studerande vid Officersprogrammet och Särskild officersutbildning samt Högre officersprogrammet.

Ansvarig institution

Militärvetenskapliga institutionen

Typ

Uppdrag

Dela:
Publicerad 2021-02-01 Uppdaterad 2021-09-02