Sök

Sök
Bild på personer som använder smartphones

Informationsmiljön – grundkurs

Allt vi gör eller inte gör skapar effekter i informationsmiljön. Idag är informationsmiljöns roll i och påverkan på modern krigföring högst aktuell och betydande. Modern krigföring sker inte bara mot en militär motståndare utan även mot andra funktioner i samhället som behövs för totalförsvaret.

Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper om informationsmiljön och krigföring i den. Följande områden kommer att studeras:

  • Informationsmiljöns uppbyggnad och karaktär; generellt, kognitivt och tekniskt.
  • Hur dagens medielandskap är en central del i moderna konflikter.
  • Stormakters kultur samt deras strategier i och med informationsmiljön.
  • Informationsmiljöns funktion som stridsrum i modern krigföring.

Efter avslutad kurs kommer du att ha fått en ökad förståelse för informations-miljöns komplexitet och påverkan på konflikter och krig.

Målgrupp

Kursen riktar sig till personal i Försvarsmakten och myndigheter inom försvars- och säkerhetssektorn som exempelvis FMV, FRA, FOI, MSB, FHS, Polismyndigheten, SÄPO eller annan relevant totalförsvarsanknuten statlig organisation.

Anmälan och kostnad

Kurskostnad är 48 000 kronor för deltagare som inte arbetar inom Försvarsmakten eller på Försvarshögskolan, se rutan Bokningsvillkor nedan.

Försvarsmaktens personal är centralt finansierade, hit räknas även tidvis tjänstgörande militär personal och hemvärnspersonal.

Efter din intresseanmälan kommer du att få ett bekräftelsemejl.

Behörighetskrav

Förutom grundläggande behörighet för högskolestudier krävs anställning inom relevant totalförsvarsanknuten organisation. Till exempel: Försvarsmakten, FMV, FRA, FOI, MPF, MSB, FHS, Polismyndigheten, SÄPO, Länsstyrelse med flera.

Två kurstillfällen

Vårens kurs, v 12 – v 24, 30 platser, varav 10 platser reserveras för deltagare från Försvarsmakten och 20 platser för övriga myndigheter och organisationer inom totalförsvaret.

Höstens kurs, preliminärt v 38 – v 49, 30 platser, varav 20 reserveras för Försvarsmakten och 10 för övriga myndigheter och organisationer inom totalförsvaret.

Kursupplägg

Kursen motsvarar fem veckors heltidsstudier. Upplägget är huvudsakligen i form av föreläsningar, självstudier och seminarium. Kursen avslutas med att kursdeltagarna skriver en essä

Vårens kurs genomförs 2024-03-20 till 2024-06-11. Obligatoriska träffar på Försvarshögskolan sker preliminärt 20-21 mars, 7-8 maj och den 11 juni. Övriga studiedagar är på distans.

2020 års bästa essä: Informationsmiljöns betydelse för dagens militära operationer

Bokningsvillkor

Kursen kan beställas av en juridisk person, t.ex. ett företag eller en organisation. En privatperson eller en enskild firma kan inte vara beställare av uppdragsutbildning. Det är Förordningen för uppdragsutbildning vid statliga högskolor och universitet, SFS 2002:760, som reglerar detta.

Anmälan öppen

Anmälningskod

U1025

Studietakt

100%

Poäng

7.5

Startperiod

VT 2024

Studieperiod

2024 vecka 12 - 24

Utbildningsnivå

Grundnivå

Undervisningsform

Inlämningsuppgift.

Typ

Uppdragskurs

Behörighet

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Plats

Stockholm

Undervisnings­språk

Undervisningen bedrivs på svenska.

Kontaktperson:

Dela:
Publicerad 2023-09-19 Uppdaterad 2023-11-15