Sök

Sök

Krigsfinansiering och ekonomisk krigföring 1500–2000

Krig kostar stora pengar och påverkar ekonomier på flera plan. Vad kan vi lära om dagens krig av att studera 500 år av krigsfinansering och ekonomisk krigföring?

Vad leder kursen till?

Under den här kursen får du perspektiv på hur stater har skapat resurser för att föra krig och hur detta har inlemmats i samhällssystemet. Du får också insikter om hur ekonomisk krigföring har utövats, kunskaper som är viktiga för att förstå krigets dynamik och samhällseffekter, även i dag. Kursen kan berika dig som arbetar inom olika delar av totalförsvaret, genom att lyfta frågor kring de sociala, politiska och ekonomiska förutsättningarna och konsekvenserna av krigföring.

Kursens upplägg

Kursen omfattar tidsperioden från sent 1500-tal fram till och med 1900-talet, ett skede som inrymmer såväl agrara centralstater som moderna industrisamhällen. Här behandlas perspektiv på hur uppbådandet av resurser för finansiering av militär verksamhet genomförts samt sätt att organisera dem institutionellt. Utöver detta behandlas även olika åtgärder för att undergräva motståndare och stärka allierade, såsom subsidiesystem och sanktioner.

Kursen bygger i huvudsak på föreläsningar, självstudier och seminarier – varav en del leds och organiseras av kursdeltagarna – i syfte att förstå samspelet mellan krig, politik och ekonomi ur ett historiskt perspektiv. Under kursen skrivs löpande en text som examineras genom ett ventileringsseminarium under slutet av kursen.

Anmälningskod

23222

Studietakt

100%

Poäng

7.5

Startperiod

HT 2023

Studieperiod

2023 vecka 40 - 44

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Undervisningsform

Campus

Typ

Fristående kurs

Behörighet

Kandidatexamen med huvudområde inom humaniora eller samhällsvetenskap, eller Officersexamen omfattande minst 180 hp. 30 hp i historia, historia med inriktning mot militärhistoria, idéhistoria eller ekonomisk historia. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande engelska B eller engelska 6 (med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska).

Plats

Stockholm

Undervisnings­språk

Undervisningen bedrivs på svenska.

Kontakt

Har du frågor om kursen ta kontakt med Studievägledarna.

Du når oss på e-post: studievagledning@fhs.se

Upptäck Försvarshögskolan

Plugga för en säker framtid

Vi är det enda lärosätet i Sverige där civila och militära perspektiv på försvar, krishantering och säkerhet möts. Här ska du plugga om du vill jobba med morgondagens kriser och konflikter.

Dela:
Publicerad 2023-09-19 Uppdaterad 2023-09-22