Sök

Sök
Böcker.

Kulturella kontexter från Rus till revolution

Kursen är på grundnivå för anställda inom totalförsvaret som vill få en djupare förståelse för vad som påverkat rysk kultur från den första östslaviska statsbildningen till den ryska revolutionen.

Kursen består av tre delar:

Del 1: Det ryska medvetandets ursprung – Svjataja Rus och Rossija.

Del 2: Ryssland och den nya tiden - upptakten till 1800-talets ideologiska konflikt.

Del 3: Hjältar i dikt & verklighet - 1840- & 1860-talens samhällsdebatt.

I varje del ingår texter, frågeunderlag och en inspelad föreläsning, samt ett seminarium. Kursen avslutas med en mindre uppsats.

Det är viktigt att du tar del av introduktionsmaterialet i Canvas, så att du hinner förbereda dig inför det första seminariet.

För kursen behövs inga förkunskaper. Efter avslutad kurs förväntas du ha fått svar på en del av dina frågor som rör rysk kultur och du har förhoppningsvis ännu fler frågor att utforska vidare.

Upplägg och omfattning

Kursen består av fyra seminarier online, som genomförs dessa datum: 24/9, 15/10, 5/11, 26/11 2024.

Du förväntas lägga ca 6 timmar på för- och efterarbete i samband med varje seminarium.

Kursen genomförs på distans via vår lärplattform Canvas, och seminarierna sker via Zoom.

Kursen genomförs av Språkcentrum vid Försvarshögskolan.

Bokningsvillkor

Kursen kan beställas av en juridisk person, t.ex. ett företag eller en organisation. En privatperson eller en enskild firma kan inte vara beställare av uppdragsutbildning. Det är Förordningen för uppdragsutbildning vid statliga högskolor och universitet, SFS 2002:760, som reglerar detta.

Utbildningsnivå

Grundnivå

Poäng

Ej poäng

Startperiod

HT-24

Undervisningsform

Distans

Undervisningsspråk

Svenska

Kostnad

9 000 kronor

Studietakt

Enstaka dagar

Typ

Uppdrag

Kontakt

Har du frågor om kursen ta kontakt med Språkcentrum.

Du når oss på e-post: sprak@fhs.se

Dela:
Publicerad 2024-05-30 Uppdaterad 2024-06-01