Sök

Sök

Lagstiftning för kris och krig – krisberedskap och totalförsvar

På den här kursen studerar du de rättsregler som ligger till grund för den svenska krisberedskapen och det svenska totalförsvaret. Kursen berör regler för samhällets hantering av händelser längs hela skalan från fredstida kriser till krig.

Du studerar det svenska krisberedskapssystemet och dess framväxt samt totalförsvarets funktion och framväxt. Dessutom får du studera och diskutera fördelar och nackdelar med de svenska systemen i jämförelse med motsvarigheter i andra länder.

Kursen ger både ett militärt och ett civilt perspektiv på krisberedskap och totalförsvar och är öppen både för militära och civila deltagare. Du samläser med deltagare på Högre officersprogrammet.

Vad leder kursen till?

Efter genomförd kurs kan du beskriva de rättsregler som ligger till grund för Sveriges krisberedskap, såväl som de rättsregler som styr samhällets funktion under höjd beredskap och i händelse av krig. Du kan tillämpa reglerna på konkreta fall och argumentera för olika rättsliga lösningar på specifika problem.

Kursen tillgodoser behov av fördjupning och vidareutveckling hos anställda på olika nivåer inom myndigheter, kommuner, regioner, organisationer och företag som arbetar och ansvarar för krisberedskap och totalförsvar.

Du får stor möjlighet att nätverka och samverka med både civila och militära kursdeltagare i syfte att lägga grunden för framtida samarbete.

Kursens upplägg

Kursen är indelad i tre delar:

  • krisberedskap
  • höjd beredskap
  • krig

I varje del studerar du de rättsregler som ligger till grund för samhällets funktionalitet och struktur i respektive situation.

Kursen genomförs i form av självständiga studier med stöd av föreläsningar och seminarier. Seminarierna genomförs bland annat i diskussionsformat och rollspelsformat.

Kursen ska ge möjlighet för yrkesverksamma att delta. Därför är det möjligt att genomföra en stor del av kursen på distans. På seminarierna krävs dock fysisk närvaro. Seminarierna genomförs därför i block vid ett fåtal tillfällen under kursen i syfte att i så stor utsträckning som möjligt underlätta resande och deltagande på plats.

Anmälningskod

23211

Studietakt

100%

Poäng

7.5

Startperiod

HT 2023

Studieperiod

2023 vecka 40 - 44

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Undervisningsform

Kursen genomförs som självständiga litteraturstudier med stöd av föreläsningar samt seminarier som genomförs i spel-format eller såsom diskussionsseminarier. Kursen kan komma att delvis genomföras på distans.

Typ

Fristående kurs

Behörighet

Minst 60 högskolepoäng i samhällsvetenskap, humaniora eller juridik eller motsvarande.

Plats

Stockholm

Undervisnings­språk

Undervisningen bedrivs på svenska.

Kontakt

Har du frågor om kursen ta kontakt med Studievägledarna.

Du når oss på e-post: studievagledning@fhs.se

Upptäck Försvarshögskolan

Plugga för en säker framtid

Vi är det enda lärosätet i Sverige där civila och militära perspektiv på försvar, krishantering och säkerhet möts. Här ska du plugga om du vill jobba med morgondagens kriser och konflikter.

Dela:
Publicerad 2023-09-19 Uppdaterad 2023-09-22