Sök
  • Start
  • Logistik för försvarssystem

Logistik för försvarssystem

Den här kursen ger dig en fördjupning inom försvarslogistik med inriktning mot tillgänglighet och uthållighet på försvarssystem. Den vänder sig till dig som i en framtida eller nuvarande yrkesroll arbetar med utveckling av logistiksystem genom till exempel underhållsberedning, reservdelsoptimering eller funktionssäkerhet.

Vad leder kursen till?

Kursen ger dig förståelse för eftermarknad och underhållsberedning inklusive delområden som design för logistik. Efter genomförd kurs kan du analysera och jämföra olika modeller för organisk logistik, självständigt och kritiskt tillämpa metoder och modeller för underhållsberedning samt problematisera och värdera olika affärsmodeller för försvarslogistik.

Kursens upplägg

Kursen är indelad i tre delar:

  • Organisk logistik i försvarsmakter
  • Affärsmodeller för logistik
  • Underhållsberedning och dess olika delområden

De första två delarna genomförs i form av föreläsningar och självstudier. Den tredje delen genomförs som en större fallstudie av ett tekniskt system.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Poäng

7,5

Startvecka

Vecka xx

Slutvecka

Vecka xx

Behörighet

Officersexamen eller avlagd teknisk ingenjörsexamen om minst 180 hp.

Undervisningsform

Normal

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Engelska

Studietakt

50%

Ansvarig institution

Militärvetenskapliga institutionen

Typ

Fristående

Plugga för en säker framtid

Försvarshögskolan är det enda lärosätet i Sverige där civila och militära perspektiv på försvar, krishantering och säkerhet möts. Här ska du plugga om du vill jobba med morgondagens kriser o...

Dela:
Publicerad 2020-03-02 Uppdaterad 2021-03-20