Sök

Sök

När kriget möter staden: Urbana krig och urban krigföring

Kan krig i städer idag ses som något nytt, givet den långa historien av krig i och mot städer? Hur kommer det sig att städer ofta blir måltavlor i krig och konflikter? Dessa är några av de frågor som behandlas i den här kursen som tar dig med till forskningsfronten om urbana krig och dess konsekvenser.

Vad leder kursen till?

Kursen ger dig verktyg att förklara hur de politiska, sociala, materiella och symboliska dimensionerna av det urbana formar urban krigföring och urbana krig. Du får fördjupad insikt i aktuell forskning om urbana krig och urban krigföring, samt självständigt analysera och problematisera historiska och samtida exempel på urbana krig och urban krigföring. Kunskaperna är relevanta för dig som arbetar inom offentlig verksamhet med fokus på totalförsvaret, alternativt i internationella sammanhang där krig och konflikt präglar urbana samhällen.

Kursens upplägg

Kursen syftar till att stödja och utmana studenten att bygga omfattande och djup kunskap om krig i städer och urban krigföring, dess historik samt samtida särdrag och konsekvenser. Fokus i kursen utgörs av den ömsesidiga relationen mellan städer och krig, samt hur dessa fenomen genom historien format och i vår samtid formar varandra.

Med utgångspunkt i aktuell forskning inom området samt i militärt tänkande om städer och krig, behandlar kursen följande centrala frågeställningar:

  • Kan urbana krig idag ses som något nytt, givet den långa historien av krig i och mot städer?
  • Hur kommer det sig att städer ofta blir måltavlor i krig och konflikter?
  • Vad kännetecknar samtida urban krigföring?
  • Hur producerar militära organisationer kunskap om staden som operationsmiljö?
  • Vilka konsekvenser kan krig i och mot städer få på kort och lång sikt, inte minst för civilbefolkningen?
  • Kan man döda en stad?

Utifrån ovanstående frågeställningar, och genom föreläsningar, självstudier och obligatoriska seminarier, får du kunskap om teoretiska ansatser och premisser för studier av samtida urbana krig och urban krigföring. Under kursen läggs särskild tonvikt på dialog och ett aktivt lärande, där du utvecklar din förmåga att analysera kursens frågeställningar utifrån medvetet valda teoretiska ansatser och premisser.

Anmälningskod

24109

Studietakt

100%

Poäng

7.5

Startperiod

VT 2024

Studieperiod

2024 vecka 13 - 17

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Studieform

Campus

Typ

Fristående kurs

Behörighet

Officersexamen eller kandidatexamen om 180 hp varav 90 hp i krigsvetenskap eller motsvarande.

Plats

Stockholm

Undervisnings­språk

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kontakt

Har du frågor om kursen ta kontakt med Studievägledarna.

Du når oss på e-post: studievagledning@fhs.se

Upptäck Försvarshögskolan

Vi är det enda lärosätet i Sverige där civila och militära perspektiv på försvar, krishantering och säkerhet möts. Här ska du plugga om du vill jobba med morgondagens kriser och konflikter.

Dela:
Publicerad 2023-09-19 Uppdaterad 2023-10-17