Sök

Sök

Nato, Sverige och totalförsvaret

För dig som arbetar med krisberedskap och totalförsvar ger kursen fördjupade kunskaper om Nato, Sverige som medlem i alliansen och dess betydelse för civila aktörer.

Kursen är lärarledd och genomförs på distans via Försvarshögskolans digitala plattform.

Om kursen Nato, Sverige och totalförsvaret

Kursen syftar till att utveckla deltagarnas kunskaper om Nato som del av det svenska totalförsvaret och stärka förutsättningar för nationell planering och samarbete mellan relevanta aktörer.

Fokus ligger på civil-militära aspekter, från nationell till lokal nivå.

Kursens utveckling har skett mot bakgrund av inträdet i alliansen, nationell inriktning och kända dilemman på exempelvis regional och lokal nivå. Hänsyn har tagits till forskningen på området och de nordiska grannländernas erfarenheter som Natomedlemmar.

Utbildningens syftar också till att deltagarna ska få möjlighet att lära av varandras erfarenheter och utveckla ett kontaktnät.

Utbildningen genomförs av Centrum för Totalförsvar och Samhällets Säkerhet (CTSS) vid Försvarshögskolan (FHS).

Efter genomförd kurs förväntas deltagaren kunna:

 • övergripande beskriva Nato och alliansens relation till EU:s arbete med krisberedskap och försvar.
 • ge exempel på Nato:s roll i internationella relationer och en säkerhetspolitisk kontext.
 • övergripande beskriva Nato som del av det svenska arbetet med krisberedskap och totalförsvar, bland annat system, processer och aktörer.
 • sammanfatta utvecklingsområden inom arbetet med värdlandsstöd som är av särskild betydelse för deltagarens egen organisation.

 

Under kursen Nato, Sverige och totalförsvaret behandlas huvudsakligen följande innehåll:

Nato – en introduktion

 • Hur Nato kom till och utvecklades.
 • Frågor som varit viktiga för Nato, som kärnvapen och utvidgningspolitiken.
 • Natos militära operationer.
 • Nato och det civila samhället.
 • Ett utifrånperspektiv på Nato.

Sverige som medlem i Nato

 • Förändrade hot, risker och sårbarheter.
 • Ansvar och roller, från nationell till lokal nivå.
 • Det civila och militära perspektivet.
 • Utmaningar och behov på olika nivåer i Sverige.

Värdlandsstöd

 • Innebörd, förväntningar och förutsättningar.
 • Ansvar och roller.
 • Lärdomar från Sverige och Norge.

Kursens upplägg och omfattning

Innan kursen uppmanas deltagaren ha genomfört MSB:s webbaserade kurs (cirka en timme självstudier) om Nato. FHS kursen genomförs sedan på distans under två på varandra följande halvdagar.

Deltagaren får tillgång till en digital lärplattform. Genom den tillhandahålls material från de olika passen, lästips och gruppuppgifter.

Kursens upplägg bygger på att kursdeltagaren är närvarande och aktiv under kursens samtliga delar.

Kurstillfällen

Kursen genomförs nästa gång:

 • Kurstillfälle 1 den 17 – 18 september 2024
 • Kurstillfälle 2 den 16 – 17 oktober 2024.

Anmälan

Öppnar 7 juni 2024 och sista anmälningsdag är 18 augusti respektive 15 september 2024. Antagningsbesked lämnas senast en vecka efter sista anmälningsdag.

Målgrupp

Kursen vänder sig till chefer, beslutsfattare och handläggare som har ansvar och uppgifter inom det svenska totalförsvaret på lokal, regional, central eller nationell nivå. Främst civil offentlig sektor och privat näringsliv.

Förkunskaper

 • Deltagaren ska ha kunskap om egen organisations ansvar och roll inom samhällets krisberedskap och totalförsvar.
 • Deltagaren ska ha genomgått MSB:s webbaserade utbildning om Nato.

Urval

Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS) vid Försvarshögskolan förbehåller sig rätten att göra ett urval med hänsyn till prioritering av särskilt utpekade aktörer inom totalförsvaret. Vid eventuellt urval beaktas också till exempel jämställdhet, behovsbild samt geografisk spridning.

Bokningsvillkor

Kursen kan beställas av en juridisk person, t.ex. ett företag eller en organisation. En privatperson eller en enskild firma kan inte vara beställare av uppdragsutbildning. Det är Förordningen för uppdragsutbildning vid statliga högskolor och universitet, SFS 2002:760, som reglerar detta.

Utbildningsnivå

Annan

Poäng

Ej poäng

Startperiod

HT-24

Omfattning

Kursen genomförs vid två tillfällen, halvdagar, hösten 2024. Kurstillfälle 1 den 17-18 september och kurstillfälle 2 den 16-17 oktober.

Undervisningsform

Distans

Undervisningsspråk

Svenska

Kostnad

3 000 kronor

Studietakt

Enstaka dagar

Urval

Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS) vid Försvarshögskolan förbehåller sig rätten att göra ett urval med hänsyn till prioritering av särskilt utpekade aktörer inom totalförsvaret. Vid eventuellt urval beaktas också till exempel jämställdhet, behovsbild samt geografisk spridning.

Typ

Uppdrag

Dela:
Publicerad 2024-06-07 Uppdaterad 2024-06-13