Sök
  • Start
  • Operativ logistik ett nationellt perspektiv

Operativ logistik: ett nationellt perspektiv

En viktig grund för att kunna genomföra en militär operation eller civil insats är logistik och ”supply chain management”. I denna kurs får du en fördjupad kunskap om militär logistik vid gemensamma operationer och hur det civila beroendet ser ut.

Lär dig leda och planera insatser

Under kursen har du fokus på operativ nivå, och kommer bland annat lära dig olika konfliktnivåer, ledningsnivåer och stödnivåer. Du kommer att få kunskap om det militära logistiksystemet, från råvara till användare såsom samhällets logistikresurser, Supply Chain Management (SCM), totalförsvar och värdlandsstöd. Vidare kommer logistikplaneringens roll i militära operationer att belysas och diskuteras.

Under kursen går du igenom följande funktioner inom militär logistik

  • få fram förnödenheter
  • få fram materiel
  • logistikledning
  • teknisk tjänst
  • transporter
  • infrastruktur
  • sjukvård.

Efter kursen kommer du kunna planera och leda logistiken bättre, oavsett om du är verksam inom Försvarsmakten, myndighet, organisation eller försvarsrelaterat företag.

Målgrupp

Kursen riktar sig till personal i Försvarsmakten, myndigheter inom försvars- och säkerhetssektorn samt näringsliv. De sökande tjänstgör eller planeras tjänstgöra på operativ nivå. Även chefer på taktisk nivå kan delta.

Genomförande och examination

Kursen genomförs under fem veckor och börjar med en campusförlagd vecka som följs av en hemstudievecka. Tredje veckan tittar vi djupare på världlandsstöd och vi besöker hamn och flygplats med en planeringsuppgift. Näst sista veckan den andra hemstudieveckan och kursen avslutas med en campusförlagd vecka med föreläsningar och operativa spel.

Tre examinationer sker under kursen. Två är i form av seminarium och den tredje avslutande examinationen är en essä som bygger på hela kursen. Den frågeställning som ska besvaras i essän kommer att presenteras för deltagarna redan innan kursstart, och ger därmed möjlighet att tidigt under kursen påbörja uppgiften.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Poäng

7,5

Startperiod

HT-21

Startvecka

Vecka 36

Slutvecka

Vecka 40

Omfattning

Kursen omfattar tre veckor campusförlagd utbildning och två veckor hemstudier.

Undervisningsform

Normal

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Svenska

Antal platser

20

Kostnad

För deltagare utanför Försvarsmakten är kostnaden 62 000 kr.

Studietakt

100%

Övrigt

Kursen riktar sig till personal i Försvarsmakten, myndigheter inom försvars- och säkerhetssektorn samt näringsliv. De sökande tjänstgör eller planeras tjänstgöra på operativ nivå. Även chefer på taktisk nivå kan delta.

Ansvarig institution

Militärvetenskapliga institutionen

Typ

Uppdrag

Dela:
Publicerad 2018-02-12 Uppdaterad 2021-05-21