Sök

Sök

Operativ logistik: ett nationellt perspektiv

En viktig grund för att kunna genomföra en militär operation eller civil insats är logistik och ”supply chain management”. I den här kursen får du en fördjupad kunskap om militär logistik vid gemensamma operationer och om hur det civila beroendet ser ut.

Lär dig leda och planera insatser

Kursen har fokus på militär operativ logistikplanering där du bland annat kommer att få kunskap om det svenska militära logistiksystemet, Supply Chain Management (SCM), logistikteorier och svenskt världlandsstöd under en gemensam operation. Vidare kommer logistikplanering av militära operationer i alla konfliktnivåer med kopplingar till operativ juridik, totalförsvaret och andra stater och organisationer som Sverige samarbetar med att belysas och diskuteras med stöd av både svensk planerings- och ledningsmetod (SPL), och NATOs doktrinära verk (AJP och COP-D).

Under kursen får du också lära dig Moshe Kress teorier om mikro- och makrologistik, vad det innebär för den militära operativa ledningsnivån samt för genomförande av den militära logistiken.

Efter kursen kommer du att kunna planera, leda och förstå militär logistik bättre från operativ nivå, oavsett om du är verksam inom Försvarsmakten, någon annan myndighet, organisation eller försvarsrelaterat företag.

Målgrupp

Kursen riktar sig till personal i Försvarsmakten, myndigheter och näringsliv inom försvars- och säkerhetssektorn som tjänstgör vid, eller är planerade att, tjänstgöra på operativ och taktisk nivå.

Genomförande och examination

Kursen pågår under totalt fem veckor. Första veckan är campusförlagd och innehåller föreläsningar och tematiskt grupparbete, den följs sedan av en hemstudievecka.

Under tredje veckan, som är campusförlagd, deltar du i föreläsningar, seminarier och ett studiebesök vid en hamn. Där har vi samlat representanter från militär regional stab, totalförsvarsmyndigheter, regioner och kommuner för att diskutera och planera ett genomförande av svenskt världlandsstöd. Den fjärde veckan är även den en hemstudievecka. Kursen avslutas med en campusförlagd vecka som innehåller föreläsningar, studiebesök på FM HKV och operativa spel.

Kursen har tre examinationer. Två i form av litteraturseminarier och den tredje examinationen är en essä. Frågeställningen som ska besvaras i essän kommer får du veta vid kursintroduktionen, och har därmed möjlighet att tidigt under kursen påbörja uppgiften.

Bokningsvillkor

Kursen kan beställas av en juridisk person, t.ex. ett företag eller en organisation. En privatperson eller en enskild firma kan inte vara beställare av uppdragsutbildning. Det är Förordningen för uppdragsutbildning vid statliga högskolor och universitet, SFS 2002:760, som reglerar detta.

Anmälningskod

UP009

Studietakt

100%

Poäng

7.5

Startperiod

HT 2023

Studieperiod

2023 vecka 36 - 40

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Studieform

Campus

Typ

Uppdragskurs

Behörighet

Grundläggande behörighet för högskolestudier samt genomförda kurser på grundnivå, i militär logistik, dess funktioner och hur förband understöds, samt ha förvärvat vetenskapliga teori- och metodkunskaper på grundnivå.

Plats

Stockholm

Undervisnings­språk

Undervisningen bedrivs delvis på svenska.

Kontaktperson:

Dela:
Publicerad 2023-09-19 Uppdaterad 2023-09-22