Sök

Sök
Många kursdeltagare vid bord i kurssal.

Regelverk och ansvar i totalförsvaret

Kursen syftar till att utveckla deltagarnas kunskap om totalförsvaret i Sverige utifrån både ett system- och lagstiftningsperspektiv, samt bidra till samverkan mellan totalförsvarets aktörer inför och under höjd beredskap.

Kursen syftar också till att genom kunskapsutveckling bidra till det civila försvarets utveckling samt öka deltagarnas förmåga att utifrån både ett system- och lagstiftningsperspektiv bidra till totalförsvarsplaneringen.

Bakgrund

Kursen Regelverk och ansvar i totalförsvaret togs ursprungligen fram mot bakgrund av den återupptagna totalförsvarsplaneringen som förutsätter att berörda aktörer har kunskap om roller, ansvar och regelverk kring höjd beredskap.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Försvarsmakten och
Försvarshögskolan (FHS) skapade kursen 2019, då den även genomfördes första gången. Kursen utvecklas kontinuerligt och erbjuds enligt föreliggande kursplan sedan sommaren 2022.

Utvecklingsarbetet har tagit hänsyn till gällande lagstiftning, regeringens styrning av området totalförsvar och givna förutsättningar för totalförsvarsplanering. Kursen genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

Upplägg och omfattning

Kursen kan bedrivas endera som platsbunden eller helt på distans och genomförs sammanhängande under två dagar.
Kursen kan anpassas beroende på målgrupp och därför kan vissa kurstillfällen komma att riktas särskilt till anställda vid vissa aktörer.

Innan kursen startar ska deltagaren även avsätta tid för inläsning och en förberedande hemuppgift. Detta arbete beräknas sammanlagt ta fyra-fem (4-5) timmar. Inläsningsmaterial och hemuppgift kommer att presenteras på FHS lärplattform efter att antagningsbeskedet skickats ut.

Efter avslutad kurs finns allt material som presenterats under kursen tillgängligt på FHS lärplattform. Materialet kan fungera som stödmaterial vid utbildningsinsatser inom den egna organisationen.

Läs mer om kursen Regelverk och ansvar i totalförsvaret på MSBs webbplats.

Målgrupp

För dig som arbetar som jurist, beslutsfattare, chef eller annan nyckelperson med uppgifter inom och ansvar för totalförsvarsplaneringen vid centrala myndigheter, länsstyrelser, i näringslivet samt i kommuner och regioner.

Aktörer som vill och kan delta med både jurist och beslutsfattare, chef eller annan nyckelperson uppmuntras att anmäla dessa till samma kurstillfälle.

Detta eftersom det bidrar till en ytterligare förstärkning av utbildningseffekten genom att frågorna belyses utifrån såväl ett juridiskt som ett verksamhets- och organisationsperspektiv. Förhoppningen är att detta ytterligare bidrar till att utveckla den gemensamma verksamheten efter kursen.

  • Vårens kurs är riktad till myndigheter och näringsliv.
  • Höstens kurs är riktad till kommuner, regioner och näringsliv.

Förkunskaper

För att tillgodogöra sig innehållet i kursen på bästa sätt ska deltagaren redan innan kursen ha grundläggande kunskaper om samhällets krisberedskap och totalförsvar samt god kunskap om sin egen organisations uppdrag i fred, vid samhällsstörningar samt inför och under höjd beredskap.

Innan kursen startar ska deltagaren även avsätta tid för inläsning och en förberedande hemuppgift. Detta arbete beräknas sammanlagt ta fyra-fem (4-5) timmar. Inläsningsmaterial och hemuppgift kommer att presenteras på FHS lärplattform efter att antagningsbeskedet skickats ut.

Anmälan

Anmälan till höstens kurstillfälle är öppen till och med den 18 juni 2023. Sök till kursen genom att klicka på "Anmälan öppen" till höger, du blir då omdirigerad till MSBs hemsida där du gör din ansökan.

MSBs återbudsregler.

Utbildningsnivå

Annan

Poäng

Ej poäng

Startperiod

HT-23

Omfattning

2 heldagar: Vårens tillfälle 8-9 februari 2023. Höstens tillfälle 12-13 september.

Undervisningsform

Campus

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Svenska

Kostnad

Kursavgiften är 9 500 SEK exklusive moms och inkluderar fika.

Studietakt

100%

Urval

MSB och FHS förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen och med hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Typ

Uppdrag

Kontakt

Har du frågor om kursen ta kontakt med Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet, CTSS.

Du når oss på e-post: ctss@fhs.se

Dela:
Publicerad 2021-12-13 Uppdaterad 2023-09-17