Sök
  • Start
  • Regelverk och ansvar i totalförsvaret

Regelverk och ansvar i totalförsvaret

Den här kursen utvecklar dina kunskaper om totalförsvaret i Sverige utifrån både ett system- och lagstiftningsperspektiv.

Kursen vill, genom kunskapsutveckling, bidra till det civila försvarets utveckling samt öka deltagarnas förmåga att utifrån både ett system- och lagstiftningsperspektiv bidra till totalförsvarsplaneringen.

Upplägg och omfattning

Kursen genomförs sammanhängande under två dagar och kan anpassas beroende på målgrupp. Det innebär att vissa kurstillfällen kan komma att riktas särskilt till anställda vid vissa aktörer.

Innan kursen startar avsätter du tid för inläsning och en förberedande hemuppgift om fyra-fem timmar. Inläsningsmaterial och hemuppgift kommer att presenteras på Försvarshögskolans lärplattform efter att antagningsbeskedet skickats ut.

Efter avslutad kurs finns allt material som presenterats under kursen tillgängligt på lärplattformen och kan fungera som stödmaterial vid utbildningsinsatser inom den egna organisationen.

Kursen genomförs med fokus på aktivt lärande genom föreläsningar, diskussioner och grupparbeten.

Målgrupp

Du som arbetar som jurist, beslutsfattare, chef eller annan nyckelperson med uppgifter inom och ansvar för totalförsvarsplaneringen vid centrala myndigheter, länsstyrelser, i näringslivet samt i kommuner och regioner. Kursen som genomförs i april riktar sig till myndigheter och näringslivet. Kursen som genomförs i september riktar sig till kommuner, regioner och näringslivet.

Målgrupper som vill och kan delta med både jurist och beslutsfattare, chef eller annan nyckelperson uppmuntras att anmäla dessa till samma kurstillfälle. Detta eftersom det bidrar till en ytterligare förstärkning av utbildningseffekten genom att frågorna belyses utifrån såväl ett juridiskt som ett verksamhets- och organisationsperspektiv. Förhoppningen är att detta ytterligare bidrar till att utveckla den gemensamma verksamheten efter kursen.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper om samhällets krisberedskap och totalförsvar samt god kunskap om sin egen organisations uppdrag i fred, vid samhällsstörningar samt inför och under höjd beredskap.

Bakgrund

Kursen Regelverk och ansvar i totalförsvaret har tagits fram mot bakgrund av den återupptagna totalförsvarsplaneringen som förutsätter att berörda aktörer har kunskap om roller, ansvar och regelverk kring höjd beredskap. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Försvarsmakten och Försvarshögskolan (FHS) utvecklade kursen 2019, då kursen också genomfördes första gången. Under 2020 reviderades kursen som ett led i kontinuerlig erfarenhetsåterföring och ny kursplan fastställdes.

Utvecklingsarbetet har tagit hänsyn till gällande lagstiftning, regeringens styrning av området totalförsvar och givna förutsättningar för totalförsvarsplanering.

Kursen genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

Utbildningsnivå

Annan

Poäng

Ej poäng

Startperiod

HT-21

Startvecka

Vecka 37

Slutvecka

Vecka 37

Omfattning

2 heldagar 15-16 sept. 2021

Undervisningsform

Distans

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Svenska

Kostnad

Kursavgiften är 8 000 SEK exklusive moms och inkluderar fika.

Studietakt

100%

Urval

MSB förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen och med hänsyn till jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Övrigt

Kursen genomförs på distans via e-mötesverktyget Zoom, det finns även möjlighet att ansluta via Skype.

Ansvarig institution

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Typ

Uppdrag

Dela:
Publicerad 2021-03-01 Uppdaterad 2021-10-21