Sök

Sök
Laptop i förgrunden framför kursdeltagare i föreläsningssal.

Seminarium om totalförsvarsjuridik - Folkrätt i fokus

Seminariet syftar bland annat till att utgöra en mötesplats för beslutsfattare och jurister med uppgifter i totalförsvaret, för att skapa nätverk och bidra till utveckling och dialog om totalförsvarsjuridik.

Målgrupp

Seminariet vänder sig till de personer som tidigare deltagit i någon eller några av följande kurser på Försvarshögskolan:

  • Regelverk och ansvar i totalförsvaret, modul 2:1
  • Grundkurs i folkrätt och nationell rätt- för den civila delen av totalförsvaret, modul 2:2
  • Juridisk rådgivning vid kris, modul 2:3
  • Tillämpning av totalförsvarsjuridik, modul 3:2

Om seminariet

Årets tema

Är begränsningar av mänskliga rättigheter i kris och krig en förutsättning för skydd av demokrati och rättsstat?

Totalförsvarets regelverk bygger bland annat på begränsningar i vissa rättigheter och förändringar i hur Sverige styrs. Men var går egentligen gränsen för när försvaret av demokratin i själva verket hotar själva demokratin?

Vi kommer att vända och vrida på frågor om rättigheter, demokrati, vad det är vi ska försvara och hur vi kan göra det!

Seminariet genomförs i panelformat med experter från totalförsvarssystemet och forskningen, med möjlighet till frågor och diskussioner.

Anmälan

Datum för seminariet är den 26 november. Anmälan öppnar första kvartalet 2024.

Urval

Seminariet planeras för 150 deltagare. MSB förbehåller sig rätten att i samråd med Försvarshögskolan göra ett urval bland de anmälda för att få en väl sammansatt grupp av representerade aktörer, om antalet sökande överskrider antalet platser.

Utbildningsnivå

Annan

Poäng

Ej poäng

Startperiod

Löpande

Behörighet

Seminariet vänder sig till de personer som tidigare deltagit i någon eller några av följande kurser på Försvarshögskolan:
Regelverk och ansvar i totalförsvaret, modul 2:1
Grundkurs i folkrätt och nationell rätt- för den civila delen av totalförsvaret, modul 2:2
Juridisk rådgivning vid kris, modul 2:3
Tillämpning av totalförsvarsjuridik, modul 3:2

Omfattning

Endagsseminarium den 26 november. Anmälan öppnar första kvartalet 2024.

Undervisningsform

Campus

Ort

Stockholm

Antal platser

150

Kostnad

Seminariet erbjuds mot deltagaravgift 2 000 kr exklusive moms. Resor, mat och boende bekostas av deltagarna själva. Seminariet kommer att genomföras på Försvarshögskolan, Stockholm.

Studietakt

Enstaka dagar

Typ

Uppdrag

Dela:
Publicerad 2022-09-28 Uppdaterad 2024-02-02