Sök

Sök

Soldater och sådant: en introduktion till militär terminologi, klassificering av vapensystem och andra nyckelaspekter av krigföring

Hur organiserar moderna statsmakter sin militära förmåga och hur används moderna vapensystem? Det och grundläggande principer i krigets lagar tillämpas får du lära dig mer om i denna kursen.

Vad leder kursen till?

Kursen leder till kunskap om och förståelse för hur moderna statsmakter organiserar militär förmåga och hur moderna vapensystem används och deras effekter.
Vidare leder kursen till att du förstår och kan redogöra för hur icke-kinetiska medel för krigföring används och deras effekter samt för hur grundläggande principer i krigets lagar tillämpas.

Andra färdigheter som du uppnår genom denna kurs är att förmåga att
klassificera

  • olika typer av förband, befälsgrader och vapengrenar
  • olika typer av vapensystems funktioner och effekter
  • olika typer av icke-kinetiska medel för krigföring används och deras effekter
  • vilka principer i krigets lagar som gäller vid olika instanser av våldsanvändning i krig.

Kursens upplägg

Kursen syftar till att tillhandahålla möjligheter för studenten att utveckla en grundläggande förståelse för

  • militära organisationers strukturer,
  • vapensystems funktioner och effekter i modern krigföring, och
  • nyckelaspekter och regler inom
    krigets lagar.

Centralt för kursen är inhämtandet av empirisk kunskap om olika områden inom krigföring. Kursen skapar möjligheter för studenten att bygga upp en förståelse för hur militära organisationer är strukturerade i form av hierarkiska system, förband och vapengrenar. Vidare ges möjlighet för studenten att utveckla en grundläggande förståelse för vilka vapensystem och även icke-kinetiska medel för krigföring som existerar i moderna militära organisationer. Kursen belyser även
hur dessa används i strid och vilka effekter dessa har, samt vilka relevanta lagar som gäller.

Genom föreläsningar, övningar och självstudier bygger studenten empirisk kunskap kring dessa tre områden. Föreläsningarna hålls av experter inom respektive område och studentens kunskaper examineras genom en hemtentamen.

Anmälningskod

24219

Studietakt

25%

Poäng

2

Startperiod

HT 2024

Studieperiod

2024 vecka 36 - 2025 vecka 2

Utbildningsnivå

Grundnivå

Studieform

Distans

Typ

Fristående kurs

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Engelska B alternativt Engelska 6.

Plats

Stockholm

Undervisnings­språk

Undervisningen bedrivs på engelska.

Upptäck Försvarshögskolan

Dela:
Publicerad 2024-03-15 Uppdaterad 2024-04-16