Sök

Sök

Strategisk kommunikation i totalförsvaret

Kursen vänder sig till dig som vill utvecklas inom strategisk kommunikation och har en strategisk befattning inom totalförsvaret.

Bakgrund

Mot bakgrund av den utveckling som sker inom ramen för uppbyggnaden av ett nytt totalförsvar behövs utbildning inom strategisk kommunikation för att matcha nuvarande och kommande behov i en allt mer krävande informationsmiljö.

Det finns idag många kommunikationsansvariga i det befintliga totalförsvaret som kan bidra på ett mer aktivt sätt i utvecklingen av sin strategiska kommunikation. Kommunikationschefer och beslutsfattare kan bli ett mycket värdefullt och effektivt verktyg i den vidare bemärkelsen av STRATCOM.

Om kursen

Fokus i denna kurs är systemförståelse på en övergripande strategisk nivå samt en praktisk omsättning av teoretiska kunskaper genom diskussioner och gruppuppgifter.

Kursen syftar till att ge kursdeltagarna relevanta verktyg för myndighetsstrategisk kommunikation eller motsvarande för att kunna bedriva operationer i informationsmiljön tillsammans med andra aktörer i totalförsvaret.

Kursen ger möjlighet till erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande som bidrar till Sveriges förmåga att möta och bedriva operationer i informationsmiljön.

Kursinnehåll

Kursen behandlar följande innehåll:

  • Begrepp och konceptualisering av STRATCOM:s funktion/roll i informationsmiljön inkluderande proaktiva och defensiva perspektiv.
  • Medvetandegörande om hotbild inkluderande en motståndares användning av hybridkrigföring och utnyttjande av sårbarheter
  • Fallstudier kring påverkan/StratCom

Upplägg och omfattning

Kursens upplägg är anpassat för att medge att yrkesverksamma ska ges goda förutsättningar att gå fortbildningen. Under kursen kombineras föreläsningar, diskussioner och gruppuppgifter.

Kursen genomförs under tre dagar, 5-7 september 2023.

Kursen ges i samverkan med flera olika organisationsenheter på Försvarshögskolan och externa föreläsare bjuds in för att dela med sig av sin expertis.

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer som innehar en strategisk befattning i egen organisation inom totalförsvaret.

Kursen vänder sig även till frivilligorganisationer och aktörer inom privat sektor med vilka myndigheter, kommuner och regioner kan behöva samverka med för att hantera sitt totalförsvarsuppdrag.

Kursdeltagarna kommer att vara en blandning av civila och militära deltagare.

Förkunskaper

Kursdeltagare ska ha kunskap om sin egen organisation och dess totalförsvarsuppdrag. Deltagaren ska ha god kunskap om egen organisations strategiska kommunikation. Det är meriterande om deltagaren har gått Grundkurs i informationsmiljön (Försvarshögskolan) eller har motsvarande förkunskaper.

Ansökan

Ansökan öppnar under våren 2023 till höstens tillfälle vecka 36. Det kommer att framgå via den här sidan när anmälan har öppnat.

Kursavgiften är 15 000 kronor.

Urval

Försvarshögskolan i samråd med Försvarsmakten förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen.

Utbildningsnivå

Annan

Poäng

Ej poäng

Startperiod

Ej beslutad

Behörighet

Kursdeltagare ska ha kunskap om sin egen organisation och dess totalförsvarsuppdrag. Deltagaren ska ha god kunskap om egen organisations strategiska kommunikation. Det är meriterande om deltagaren har gått Grundkurs i informationsmiljön (Försvarshögskolan) eller har motsvarande förkunskaper.

Omfattning

Kursen genomförs under tre dagar, 5-7 september 2023.

Undervisningsform

Campus

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Svenska

Kostnad

15 000 kr.

Studietakt

100%

Urval

Försvarshögskolan i samråd med Försvarsmakten förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid kursen.

Typ

Uppdrag

Kontakt

Har du frågor om kursen ta kontakt med Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet, CTSS.

Du når oss på e-post: ctss@fhs.se

Dela:
Publicerad 2022-05-31 Uppdaterad 2023-11-13