Sök

Sök

Strategisk logistik

Att planera och skapa logistik förmåga är viktigt både för den militärstrategiska planeringen och för totalförsvaret.

Kursen handlar om strategiskt beslutsfattande och styrning av Försvarsmakten med avseende på förmågeskapande logistik. Kursen tar bland annat upp logistikteorier, strategi för nationellt försvar och den svenska modellen för planering och genomförande av förmågeskapande logistik. Det strategiska perspektivet i kursen sträcker sig över alla konfliktnivåer.

Uppbyggnad av militära förmågor

Kursen ger fördjupad kunskap på strategisk nivå om uppbyggnad av militär logistikförmåga, om totalförsvaret, internationella försvarssamarbeten, försvarsindustriella strategier, metoder för försörjningstrygghet och Supply Chain Management.

Kursen riktar sig till såväl anställda inom Försvarsmakten som försvars- och säkerhetsrelaterade myndigheter, organisationer och företag.

Bokningsvillkor

Kursen kan beställas av en juridisk person, t.ex. ett företag eller en organisation. En privatperson eller en enskild firma kan inte vara beställare av uppdragsutbildning. Det är Förordningen för uppdragsutbildning vid statliga högskolor och universitet, SFS 2002:760, som reglerar detta.

Anmälningskod

U2401

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Poäng

7,5

Startperiod

HT-24

Undervisningsform

Campus

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Svenska

Kostnad

För deltagare utanför Försvarsmakten är kostnaden 62 000 kr.

Studietakt

Enstaka dagar

Övrigt

Kursen omfattar tre veckor campusförlagd utbildning och två veckor hemstudier. Kursen riktar sig primärt till personal i Försvarsmakten och myndigheter inom försvars- och säkerhetssektorn.

Typ

Uppdrag

Kontaktperson:

Dela:
Publicerad 2023-09-19 Uppdaterad 2024-04-06