Sök
  • Start
  • Strategisk reservofficerskurs

Strategisk reservofficerskurs

Det här är en kurs för reservofficerare i den strategiska ledningsnivån inom totalförsvaret. Fokus i kursen är systemförståelse på en övergripande strategisk nivå.

Kursens syfte är att utveckla och orientera dig i den övergripande, strategiska, nationella nivån kopplat till svensk säkerhetsstrategi och försvarsdoktrin. Med en ökad strategisk kompetens och förmåga kommer du att ha bättre förutsättningar att bidra inom egen organisations uppgifter i Totalförsvaret.

Innehåll

Under kursen kommer du att läsa om:

  • Sveriges säkerhets-, försvars- och utrikespolitik samt Sveriges militärstrategiska läge
  • Aktuella förändringar och dess implikationer för det säkerhets-, försvars- och utrikespolitiska läget
  • Bilateralt och multinationellt säkerhetspolitiskt och militärt samarbete
  • Det svenska totalförsvaret, ansvar och roller - militärt och civilt försvar

Efter avslutad kurs kommer du kunna:

  • Förklara hot och risker vad gäller samhällets säkerhet och svenska intressen med särskilt fokus på utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik
  • Förklara det svenska konceptet för totalförsvar i en svensk och internationell kontext
  • Analysera konsekvenser för den egna verksamheten på strategisk nivå utifrån givna scenarion

Målgrupp

Du bör ha genomfört Försvarshögskolans Taktisk stabskurs, TSK, alternativt tidigare Högre Reservofficersskursen, H ROK eller ROK eller motsvarande.

Upplägg och omfattning

Kursen genomförs med fokus på aktivt lärande i samverkan genom bland annat föreläsningar, diskussioner, gruppövningar, scenarioövningar, rollspel, seminarier och interaktivt arbete på läroplattform. Kursen präglas av en resonerande pedagogik. Kurs- och referenslitteratur publiceras på läroplattformen Canvas som du får tillgång till.

Kursen omfattar två veckors utbildning, vardagar dagtid. Vissa förkunskaper krävs och innan kursen startar kan du få genomföra självstudier via vår lärplattform.

Kursen genomförs på uppdrag av Försvarsmakten.

Utbildningsnivå

Annan

Poäng

Ej poäng

Startvecka

Vecka 50

Slutvecka

Vecka 51

Behörighet

Reservofficer som genomfört Taktisk Stabskurs, TSK, alternativ tidigare Högre Reservofficersskurs H ROK, ROK eller motsvarande.

Omfattning

Två veckor, 50 och 51.

Undervisningsform

Normal

Ort

Stockkholm

Undervisningsspråk

Svenska

Kostnad

Utbildningen är avgiftsfri, men kost, logi och resor betalas av deltagare eller arbetsgivaren.

Studietakt

100%

Urval

Särskild antagning ser i samråd mellan Försvarshögskolan och Försvarsmakten

Ansvarig institution

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Typ

Uppdrag

Dela:
Publicerad 2020-10-05 Uppdaterad 2021-02-24