Sök

Sök
  • Start
  • Taktiska och etiska aspekter på autonoma system

Taktiska och etiska aspekter på autonoma system

Människan har alltid strävat efter att utkämpa krig på avstånd för att minska de risker som kriget innebär. Ett led i denna strävan är att utveckla det som kallas autonoma system – försvarssystem med förmåga att agera på egen hand. Den här kursen ger dig fördjupad förståelse för etiska och taktiska aspekter på användning och design av autonoma system för försvar och säkerhet.

Vad leder kursen till?

Kursen går igenom befintliga och framtida autonoma system i militär verksamhet och övergripande etiska och taktiska frågor kopplade till dem. Efter genomförd kurs kan du beskriva och kategorisera etiska och taktiska aspekter på autonoma system samt med kritiskt vetenskapligt förhållningssätt analysera och argumentera för olika ståndpunkter kopplade till kursens teman.

Kursens upplägg

Undervisningen sker genom föreläsningar och seminarier. Upplägget är avsett att underlätta studier på distans.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Poäng

7,5

Startperiod

HT-22

Startvecka

Vecka 45

Slutvecka

Vecka 02

Behörighet

Grundläggande examen om 180 hp, som inkluderar minst 90hp studier inom området försvar, krishantering och säkerhet, alternativt högskoleingenjörsexamen eller motsvarande.

Undervisningsform

Normal

Undervisningsspråk

Engelska

Studietakt

50%

Typ

Fristående

Plugga för en säker framtid

Försvarshögskolan är det enda lärosätet i Sverige där civila och militära perspektiv på försvar, krishantering och säkerhet möts. Här ska du plugga om du vill jobba med morgondagens kriser o...

Dela:
Publicerad 2020-03-02 Uppdaterad 2022-04-20