Sök

Sök

Taktiska och etiska aspekter på autonoma system

Människan har alltid strävat efter att utkämpa krig på avstånd för att minska de risker som kriget innebär. Ett led i denna strävan är att utveckla det som kallas autonoma system – försvarssystem med förmåga att agera på egen hand. Den här kursen ger dig fördjupad förståelse för etiska och taktiska aspekter på användning och design av autonoma system för försvar och säkerhet.

Vad leder kursen till?

Kursen går igenom befintliga och framtida autonoma system i militär verksamhet och övergripande etiska och taktiska frågor kopplade till dem. Efter genomförd kurs kan du beskriva och kategorisera etiska och taktiska aspekter på autonoma system samt med kritiskt vetenskapligt förhållningssätt analysera och argumentera för olika ståndpunkter kopplade till kursens teman.

Kursens upplägg

Undervisningen sker genom föreläsningar och seminarier. Upplägget är avsett att underlätta studier på distans.

Anmälningskod

23204

Studietakt

50%

Poäng

7.5

Startperiod

HT 2023

Studieperiod

2023 vecka 45 - 2024 vecka 2

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Undervisningsform

Campus

Typ

Fristående kurs

Behörighet

Godkända kurser om minst 180 hp som inkluderar - minst 7,5 hp studier tillämpade mot försvar, krishantering och säkert - ett självständigt arbete om minst 15 hp samt Engelska 6 (Engelska B).

Plats

Stockholm

Undervisnings­språk

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kontakt

Har du frågor om kursen ta kontakt med Studievägledningen

Du når oss på e-post: studievagledning@fhs.se

Upptäck Försvarshögskolan

Plugga för en säker framtid

Vi är det enda lärosätet i Sverige där civila och militära perspektiv på försvar, krishantering och säkerhet möts. Här ska du plugga om du vill jobba med morgondagens kriser och konflikter.

Dela:
Publicerad 2023-09-19 Uppdaterad 2023-09-22