Sök

Sök

Utveckling och anskaffning av militära system – fortsättningskurs

Kursen är en fortsättning på grundkursen Utveckling och anskaffning av militära system, DAMS 2. Du får med hjälp av det du lärt dig tidigare och ny kunskap ta fram ett konkret förslag på hur man kan förbättra materielprocessen.

Under kursen granskar du ett specifikt område inom processen för materielförsörjning. Du provar teorierna från grundkursen praktiskt och analyserar orsaker, fördelar och nackdelar med eventuella avvikelser mellan teori och praktik.

Du får inblick i några relativt nyligen genomförda upphandlingar och tillsammans med din grupp tar du fram ett konkret förslag på hur man kan förbättra och effektivisera den militära materielförsörjningen.

Till din hjälp har du lärargenomgångar, litteraturstudier, expertföreläsningar och utfrågning av en panel med nationella experter inom respektive område.

Genom diskussion och samarbeten får du ta del av de andra kursdeltagarnas kompetens och erfarenheter från såväl offentlig som privat sektor, samt dela med dig av dina egna. Ett värdefullt tillfälle för nätverksbyggande.

Målgrupp

Kursen riktar sig till aktörer i både kund- och leverantörsledet, exempelvis Försvarsmakten, Försvarets Materielverk och försvarsindustrin. Den vänder sig främst till handläggare och chefer som berörs av den militära materielprocessen.

Anmälan för VT 2024 har stängt.

Anmälningskod

U1017

Studietakt

100%

Poäng

2

Startperiod

VT 2024

Studieperiod

2024 vecka 17 - 18

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Studieform

Campus

Typ

Uppdragskurs

Behörighet

Allmän behörighet för högskola. Genomförd Grundkurs i Utveckling och anskaffning av militära system eller motsvarande samt relevant erfarenhet av arbete med försvarsmaterielsystem.

Plats

Stockholm

Undervisnings­språk

Undervisningen bedrivs på svenska.

Kontaktperson:

Passed node is not renderable
Dela:
Publicerad 2023-09-19 Uppdaterad 2024-03-11