Sök

Sök
  • Start
  • Utveckling och anskaffning av militära system – fortsättningskurs

Utveckling och anskaffning av militära system – fortsättningskurs

Kursen är en fortsättning på grundkursen Utveckling och anskaffning av militära system. Du får med hjälp av det du lärt dig tidigare och ny kunskap ta fram ett konkret förslag på hur man kan förbättra materielprocessen.

Under kursen granskar du ett specifikt område inom processen för materielförsörjning. Du provar teorierna från grundkursen praktiskt och analyserar orsaker, fördelar och nackdelar med eventuella avvikelser mellan teori och praktik.

Du får inblick i några relativt nyligen genomförda upphandlingar och tillsammans med din grupp tar du fram ett konkret förslag på hur man kan förbättra och effektivisera den militära materielförsörjningen.

Till din hjälp har du lärargenomgångar, litteraturstudier, expertföreläsningar och utfrågning av en panel med nationella experter inom respektive område.

Genom diskussion och samarbeten får du ta del av de andra kursdeltagarnas kompetens och erfarenheter från såväl offentlig som privat sektor, samt dela med dig av dina egna. Ett värdefullt tillfälle för nätverksbyggande.

Målgrupp

Kursen riktar sig till aktörer i både kund- och leverantörsledet, exempelvis Försvarsmakten, Försvarets Materielverk och försvarsindustrin. Den vänder sig främst till handläggare och chefer som berörs av den militära materielprocessen.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Poäng

2

Startperiod

VT-22

Startvecka

Vecka 17

Slutvecka

Vecka 17

Behörighet

Grundkursen i utveckling och anskaffning av militära system eller relevant erfarenhet av arbete med försvarsmaterielsystem.

Undervisningsform

Normal

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Svenska

Studietakt

100%

Övrigt

Kursen riktar sig i första hand till dig som arbetar inom försvarssektorn. Antagning sker i en särskild process vid Försvarshögskolan.

Typ

Uppdrag

Dela:
Publicerad 2022-01-31 Uppdaterad 2022-03-22