Sök

Sök

Utveckling och anskaffning av militära system – grundkurs

Kursen, som kallas DAMS 1, ger dig grundläggande kunskap och förståelse för att kunna delta i arbetet med komplexa försvarssystem, till exempel utveckling eller anskaffning. Eftersom merparten av utvecklingsarbete sker i projekt lär du dig om systemarbete ur ett projektperspektiv.

Under kursen lär du dig grunderna i systemutveckling och hur de tillämpas hos aktörer i materielprocessen, främst Försvarsmakten, Försvarets materielverk och industrin. Du lär dig också systembegreppet och olika sätt att beskriva system, till exempel hur system kan beskrivas i text eller med modeller.

Under kursen går du bland annat igenom

 • Hur människa och system interagerar
 • livscykelbegreppet och livscykelns faser
 • utvecklingsmodeller
 • krav- och arkitekturarbete
 • underhållsaspekter
 • riskhantering, till exempel systemsäkerhet och informationssäkerhet
 • återanvändning av systemelement
 • kommersiella aspekter
 • verifiering och validering
 • konfigurationshantering och integration
 • överlämning och avveckling.

Målgrupp

Kursen riktar sig till aktörer i både kund- och leverantörsledet, exempelvis Försvarsmakten, Försvarets Materielverk och försvarsindustrin. Den vänder sig främst till handläggare och chefer som berörs av den militära materielprocessen.

Ansökan beräknas öppna v. 51.

Anmälningskod

UP101

Studietakt

100%

Poäng

3

Startperiod

VT 2024

Studieperiod

2024 vecka 11 - 12

Utbildningsnivå

Grundnivå

Undervisningsform

Campus

Typ

Uppdragskurs

Behörighet

Allmän behörighet för högskola. 3-5 år relevant erfarenhet av arbete med försvarsmaterielsystem, ”Systems Engineering” eller närliggande områden.

Plats

Stockholm

Undervisnings­språk

Undervisningen bedrivs på svenska.

Kontaktperson:

Dela:
Publicerad 2023-09-19 Uppdaterad 2023-10-04