Sök

Sök
 • Start
 • Utveckling och anskaffning av militära system – grundkurs

Utveckling och anskaffning av militära system – grundkurs

Kursen ger dig grundläggande kunskap och förståelse för att kunna delta i arbetet med komplexa försvarssystem, till exempel utveckling eller anskaffning. Eftersom merparten av utvecklingsarbete sker i projekt lär du dig om systemarbete ur ett projektperspektiv.

Under kursen lär du dig grunderna i systemutveckling och hur de tillämpas hos aktörer i materielprocessen, främst Försvarsmakten, Försvarets materielverk och industrin. Du lär dig också systembegreppet och olika sätt att beskriva system, till exempel hur system kan beskrivas i text eller med modeller.

Under kursen går du bland annat igenom

 • Hur människa och system interagerar
 • livscykelbegreppet och livscykelns faser
 • utvecklingsmodeller
 • krav- och arkitekturarbete
 • underhållsaspekter
 • riskhantering, till exempel systemsäkerhet och informationssäkerhet
 • återanvändning av systemelement
 • kommersiella aspekter
 • verifiering och validering
 • konfigurationshantering och integration
 • överlämning och avveckling.

Målgrupp

Kursen riktar sig till aktörer i både kund- och leverantörsledet, exempelvis Försvarsmakten, Försvarets Materielverk och försvarsindustrin. Den vänder sig främst till handläggare och chefer som berörs av den militära materielprocessen.

Sista anmälningsdag: 28 januari 2022.

Utbildningsnivå

Grundnivå

Poäng

3

Startperiod

VT-22

Startvecka

Vecka 11

Slutvecka

Vecka 12

Behörighet

Grundläggande behörighet samt några års erfarenhet av arbete med försvarsmaterielsystem, "systems engineering" eller närliggande områden.

Undervisningsform

Normal

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Svenska

Studietakt

100%

Övrigt

Kursen riktar sig i första hand till dig som arbetar inom försvarssektorn. Antagning sker i en särskild process vid Försvarshögskolan.

Typ

Uppdrag

Dela:
Publicerad 2018-02-12 Uppdaterad 2022-01-03