Sök
 • Start
 • Utveckling och anskaffning av militära system – grundkurs

Utveckling och anskaffning av militära system – grundkurs

Kursen ger dig grundläggande kunskap och förståelse för att kunna delta i arbetet med komplexa försvarssystem, till exempel utveckling eller anskaffning. Eftersom merparten av utvecklingsarbete sker i projekt lär du dig om systemarbete ur ett projektperspektiv.

Under kursen lär du dig grunderna i systemutveckling och hur de tillämpas hos aktörer i materielprocessen, främst Försvarsmakten, Försvarets materielverk och industrin. Du lär dig också systembegreppet och olika sätt att beskriva system, till exempel hur system kan beskrivas i text eller med modeller.

Under kursen går du bland annat igenom

 • Hur människa och system interagerar
 • livscykelbegreppet och livscykelns faser
 • utvecklingsmodeller
 • krav- och arkitekturarbete
 • underhållsaspekter
 • riskhantering, till exempel systemsäkerhet och informationssäkerhet
 • återanvändning av systemelement
 • kommersiella aspekter
 • verifiering och validering
 • konfigurationshantering och integration
 • överlämning och avveckling.

Målgrupp

Kursen riktar sig till aktörer i både kund- och leverantörsledet, exempelvis Försvarsmakten, Försvarets Materielverk och försvarsindustrin. Den vänder sig främst till handläggare och chefer som berörs av den militära materielprocessen.

Utbildningsnivå

Grundnivå

Poäng

3

Startperiod

Ej beslutad

Startvecka

Vecka 01

Slutvecka

Vecka 52

Behörighet

Grundläggande behörighet samt några års erfarenhet av arbete med försvarsmaterielsystem, "systems engineering" eller närliggande områden.

Undervisningsform

Normal

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Svenska

Studietakt

100%

Ansvarig institution

Militärvetenskapliga institutionen

Typ

Uppdrag

Dela:
Publicerad 2018-02-12 Uppdaterad 2018-02-12