Sök

Sök

Fullständiga lånevillkor och låneinformation

2022

Allmänt

 • Lånekonto utfärdas kostnadsfritt till den som har fyllt 18 år, är folkbokförd i Sverige och kan uppvisa giltig fotolegitimation.
 • Personer som inte är folkbokförda i Sverige kan registrera sig som låntagare mot uppvisande av giltigt pass eller annan fotolegitimation, om vistelsen varar längre än tre månader från lånekontots utfärdande.
  Bostadsadress i Sverige och fullständig adress i hemlandet ska anges på lånekontoansökan.
 • Låntagaren förbinder sig att följa bibliotekets lånevillkor och regler för
  användning av bibliotekets datorer. All information finns på bibliotekets webbplats och låntagaren ska hålla sig uppdaterad om eventuella ändringar.
 • Lånekontot krävs för att låna material från Anna Lindh-biblioteket och för att logga in på bibliotekets publika datorer.
 • Anmäl ändrade kontaktuppgifter via Mina lån. Låntagaren ansvarar för att uppgifterna stämmer.
 • Låntagare som konsekvent bryter mot bibliotekets regler kan stängas av från lån samt nyttjande av bibliotekets datorer. Beslut om avstängning fattas och hävs av bibliotekschefen.

Lån och återlämning

 • Samtliga utlån ska registreras i utlåningsautomaten. Endast ett exemplar per titel kan lånas.
 • Bibliotekets material lånas ut under 28 dagar. Omlån kan göras 28 dagar i taget, i max 168 dagar, förutsatt att det inte finns någon reservation.
 • Låntagaren är ansvarig för att återlämna böckerna i samma skick som vid utlåningstillfället, senast på angiven återlämningsdag, eller förnya lånet innan lånetidens slut. Detta gäller även vid sjukdom, resor etc.
 • Låntagaren är personligen ansvarig för lån tills de har avregistrerats. Lån får inte överlåtas på annan person. Biblioteket förbinder sig inte att skicka ut påminnelser utan gör det endast som en service.
 • Återlämning görs i första hand i återlämningsautomat utanför bibliotekets huvudentré som är öppen för allmänheten vardagar kl. 8-17.
 • Referenslitteratur, rariteter och tidskrifter lånas inte ut och får inte avlägsnas från biblioteket. Rariteter får läsas på hänvisad plats i biblioteket.

Försenat eller förkommet material

 • Låntagaren är ansvarig för att material som inte har återlämnats, är skadat eller förkommet, ersätts med nytt exemplar, alternativt med en ersättningsavgift på 500 kr samt 250 kr i administrativ avgift. Material med inköpspris över 500 kr debiteras faktisk kostnad. Vid stöld av lånat material krävs ingen ersättning om låntagaren kan uppvisa polisanmälan.
 • Lån som inte lämnats tillbaka efter den tredje påminnelsen betraktas som förkomna och låntagaren får då faktura på ersättningsavgift. Om böckerna återlämnas efter fakturering ska endast 250 kr i administrativ avgift betalas. Om fakturan inte betalas går ärendet till inkasso och avgiften kan då inte längre krediteras även om materialet senare kommer till rätta.
 • Avgifter som inte fakturerats betalas i biblioteket. Biblioteket tar emot kortbetalning eller Swish, inte kontanter.

Behandling av personuppgifter

 • Biblioteket behandlar personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR).
  Personuppgifterna lagras maximalt i två år efter lånekontots giltighetstids utgång. Personuppgifterna är endast tillgängliga för bibliotekspersonal och systemleverantör. Låntagaren samtycker till registrering av personuppgifter i samband med ansökan av lånekonto. Kontakta i första hand registraturen vid vårt högskolesekretariat vid frågor som rör personuppgifter: registrator@fhs.se

Användning av publika datorer

 • Datorer i biblioteket ägs av Försvarshögskolan (FHS) och får endast användas av den som är låntagare. Användning av datorerna får inte strida mot gällande lagstiftning, SUNETs etiska regler och FHS interna regelverk.
 • Vid användning av Internet är det därför förbjudet att: besöka webbsidor med innehåll som kan väcka anstöt hos andra, t.ex. med pornografiskt eller rasistiskt innehåll, ladda ner program och filer som kan påverka IT-säkerheten samt sprida och/eller förfoga över upphovsrättsligt skyddat material utan rättighetsinnehavarens tillstånd.
 • Det är inte heller tillåtet att försöka få tillgång till nätverksresurser utan att ha rätt till det, dölja sin användaridentitet, störa eller avbryta den avsedda användningen av nätverken, uppenbart slösa med tillgängliga resurser (personal, maskinvara eller programvara), skada eller förstöra den datorbaserade informationen, göra intrång i andras privatliv samt förolämpa eller förnedra andra. Anna Lindh-bibliotekets datorer övervakas och aktiviteter loggas.

Elektroniska resurser

Respektera licensvillkoren för bibliotekets elektroniska resurser. Utskrift och nedladdning av artiklar ur tidskrifter och andra källor får endast göras för personligt, ickekommersiellt, studie– eller forskningssyfte..

Våra bibliotek

Anna Lindh-bibliotekets huvudbibliotek är öppet för allmänheten. Biblioteksservicen vid Försvarsmaktens Högkvarter är endast öppen för anställda på FM/ Högkvarteret. Filialen Karlberg är öppen för studenter vid Officersprogrammet samt anställda vid FHS och FM med passerkort till Karlberg. För lån av material från respektive bibliotek ombesörjer biblioteket boktransport mellan biblioteksenheterna.

Öppettider, service & tjänster

Mer information om Anna Lindh-bibliotekets tjänster och öppettider finns på bibliotekets webbsida.


Huvudbibliotek

Tel: 08-553 425 60 (måndagar, onsdagar, torsdagar, fredagar 10-11, tisdagar 13-14)
alb@fhs.se

Filialen Karlberg

Tel: 08-553 429 57
kbg.alb@fhs.se

Biblioteksservicen vid Försvarsmaktens Högkvarter

Tel: 08-788 90 12
hkv.alb@fhs.se

Dela: