Sök

Sök

Webbokhandel

Mycket av Försvarshögskolans publicerade material finns i DiVA, Digitala vetenskapliga arkivet, som är en publiceringsdatabas för forskningspublikationer och studentuppsatser. Vi har också en webbokhandel.

Om du vill söka efter andra eller tidigare publikationer, kan du göra det direkt i DiVA.

Vi har också en webbokhandel där över 200 titlar finns att beställa.

Webbokhandeln tillfälligt stängd 5 -30 juni

Webbokhandeln stänger den 5 juni på grund av byte av leverantör. Den öppnar igen den 1 juli med den nya leverantören. Försvarshögskolan har upphandlat Publit för att trycka och distribuera publikationer.

Med Publit som tryckeri och distributör kan du trycka upp böcker, kompendier, rapporter och annat vid behov.

Dela: