Sök

Så här hittar du artiklar

Vill du hitta en specifik artikel i fulltext kan du prova att söka efter den i Primo här på webbplatsen.

Biblioteket prenumererar på närmare 15 000 elektroniska tidskrifter i fulltext. Allmänheten är välkommen att ta del av artiklarna i fulltext på plats i biblioteket.

Studenter och anställda når även artiklarna i fulltext på FHS-datorer och på distans. Du loggar in på distans med ditt FHS-konto.

Starta din artikelsökning

I din litteraturlista står det så här:

Rees, W. (2017). America, Brexit and the security of Europe. The British Journal of Politics and International Relations, 19(3), 558-572.

Starta sökningen efter din artikel i Primo. Ett tips är att välja en del av artikelns titel och sätta frasen inom citattecken.

Ingången för tidskrifter använder du främst om du vill söka efter en bestämd tidskrift.

Efter några mellansteg bör ditt sökresultat se ut som bilden ovan. Du når artikeln i fulltext direkt om du sitter vid bibliotekets IT-torg, eller på distans med inloggning om du är student eller anställd vid Försvarshögskolan.

Mer hjälp?

Om du inte hittar det du söker efter och vill ha hjälp - gå till vår informationsdisk och fråga en bibliotekarie. Vi hjälper dig gärna att hitta.

Att söka efter artiklar i ämne

Här finner du information om hur du söker artiklar inom ett visst ämne i Primo.

» Sökguide för Primo

Dela: