Sök

Hitta en artikel med webbläsartillägg

Om du installerar ett tillägg till Chrome eller Edge kan du som är student eller anställd vid Försvarshögskolan söka och hitta Anna Lindh-bibliotekets resurser via sökmotorer som Google.

Tillägget kommer att signalera via en ikon om det i träfflistan i sökmotorn, till exempel Google, förekommer e-resurser som finns i fulltext på biblioteket. Det innebär att du även utanför bibliotekets databaslista och sökverktyg Primo kan hitta fulltextartiklar. Tillägget kan vara ett bra komplement till Primo vid sökning.

Chrome

Du laddar ned tillägget LibKey Nomad via "Extensions" i Chrome (chrome://extensions/). När du sedan klickar på tillägget väljer du Anna Lindh-biblioteket (Anna Lindh Library) i en lista.

Bilden visar en rullista med valbara bibliotek och institutioner


Edge

Du laddar ned tillägget via "Extensions" i Edge (edge://extensions/) och gör på samma sätt som i Chrome (se ovan).

Hur tillägget fungerar

När tillägget är installerat och aktivt kommer allt i bibliotekets samlingar indikeras med en symbol vid en sökning i till exempel Google.

Exempel:

Du söker efter en artikel som innehåller orden "media narratives battles for Aleppo and Mosul" på Google och får denna träff.

Bild visar Google med artikel i träfflista

 

När du klickar dig in på den första länken i träfflistan hamnar du i databasen Sage men du är fortfarande utanför biblioteket. Däremot indikerar nu webbläsartillägget med sin symbol i nedre vänstra hörnet att biblioteket har denna artikel i fulltext i samlingarna.

Bild visar artikeln i databasen
Dela: