Sök

Sök

Beställning av kurslitteratur till Officersprogrammet

Anna Lindh-biblioteket ansvarar för inköp av förlagsutgiven kurslitteratur till Officersprogrammet (OP) vid Försvarshögskolan.

(Söker du efter instruktionsfilmer för att skapa litteraturlistor i Canvas, scrolla ned på denna sida.)

Senast 15 veckor före kursstart kommer kurslitteraturfunktionen vid Anna Lindh-biblioteket kontakta kursansvarig. Det går även att kontakta kurslitteraturfunktionen via mejl till kurslitteratur@fhs.se Beställningen görs sedan med upplägg av kurslitteraturlista i Canvas på kursytan samt via inköpsorder i Agresso.

All kurslitteraturen för OP är till utlån. Utlåning av böckerna görs i en läromedelscentral (LMC) i Fältskären på Karlberg. Lånen görs genom självutlåning, som på biblioteket.

På den här sidan beskrivs processen att beställa kurslitteratur och vad som är bra att tänka på.

1. Kontrollera först vad som redan är inköpt

När du gör en kurslitteraturbeställning kommer kurslitteraturfunktionen tillsammans med dig göra en bedömning av hur många titlar som behöver köpas in. Det minskar risken för att den litteratur som redan finns på plats i LMC köps in på nytt eller i fler exemplar än vad som behövs.

2. Kontrollera listan över svåråtkomlig litteratur

Biblioteket publicerar en förteckning över svåråtkomlig litteratur och litteratur som är slut på förlaget. Listan uppdateras kontinuerligt. Syftet med förteckningen är att du som lärare eller kursansvarig ska få en uppfattning om den önskade litteraturens tillgänglighet. Litteratur som finns med på listan över svåråtkomlig litteratur är mycket svår att beställa i rätt antal och/eller för leverans i tid till kursstart.

3. Skapa beställningsunderlag i Canvas

När du väl skapat litteraturlistan i Canvas kan den användas som underlag för beställning vid kommande kurstillfällen. Den kan även användas som pedagogiskt verktyg under kursens gång då det är möjligt att lägga in läsanvisningar eller information till studenterna. Beställningsfunktionen i Canvas är integrerad med bibliotekssystemet vilket också innebär att bibliotekets e-resurser är tillgängliga direkt från Canvas. I fältet anteckningar går det även att ange vilka titlar som går att låna i Läromedelscentralen, samt vilka som finns tillgängliga som e-litteratur.

Nedan finns instruktionsfilmer för att skapa beställningsunderlag via litteraturlista i Canvas.

Skapa litteraturlista i Canvas från grunden

 

Skapa litteraturlista i Canvas från en befinlig litteraturlista

 

Hur studenterna ser litteraturlistan i Canvas

 

4. Rekvisition och attest

När beställningsunderlaget i Canvas LMS kursyta är klart startar kurslitteraturfunktionen upp ett inköpsförslag i inköpssystemet Agresso. Observera att det är först då inköpsförslagets attesterats av aktivitetsansvarig som beställningen vidare till leverantör. Därefter följer normalt 6-8 veckor leveranstid. Över sommaren får man räkna 10-12 veckors leveranstid. Biblioteket följer beställningsprocessen och har kontinuerlig kontakt med leverantören. Inför vårterminen/årsskiftet är det värt att tänka på att Agresso stänger mellan mitten av december till mitten av januari, då går det inte att göra inköpsförslag.

Villkor för beställning

För inköp av böcker vänder vi oss till Försvarshögskolans tre upphandlade ramavtalsleverantörer med drygt 28 000 underleverantörer. I enlighet med rektors beslut Ö 326/2016Pdf, 88.5 kB. gör biblioteket endast beställningar genom ramavtalsleverantörerna Adlibris, Bokus och Delbanco. I de fall det finns behov av att gå utanför dessa leverantörer, tar den beställande läraren kontakt med Inköpssektionen.

Biblioteket kan trots tidig beställning inte garantera leverans av samtliga böcker då det styrs av leverantören. Om en kompletterande beställning måste göras följer den rutinen för en ordinarie beställning. Kontakta gärna biblioteket om du har frågor kring en pågående beställning.

Avgränsningar

  • Litteratur som är utgiven av Försvarsmakten (M-litteratur) beställs inte genom Anna Lindh-biblioteket.
  • Biblioteket sluter inte avtal som krävs för nytryck av förlagsutgiven litteratur som är slut på förlaget.
  • Litteratur till civila utbildningar och lärarexemplar av böcker beställs av läraren eller kursansvarig själv via inköp. Alla böcker som köps in av biblioteket registreras i bibliotekets databas. Om lärarexemplaren sambeställs med kurslitteraturen så kommer även de böckerna markeras för utlån till studenter. Mer information om beställning av lärarexemplar finns i länken Inköpsförslag och beställning.
  • Litteratur som används under verksamhetsförlagd utbildning, beställs av respektive skola.

Kopiering av kurslitteratur

Det är genom avtalet Bonus Copyright Access möjligt att kopiera och i vissa fall sprida kopierat material digitalt via exempelvis Canvas. Mer information om det finns på Bonus Copyright access webbplats.

Dela: