Sök

Utlåning av kurslitteratur till OP och HOP

I augusti startade Försvarshögskolans nya läromedelscentraler för Officers­programmet (OP) och Högre officers­programmet (HOP)

Foto av kursböcker

Hur fungerar de nya läromedels­centralerna?

Utlåningen görs i två läromedelscentraler (LMC) på FHS, Drottning Kristinas väg 37 och på Karlberg. Verksamheten är under uppbyggnad och kommer att utvecklas under läsåret 19-20.

Utlåning genom självbetjäning

Kurslitteraturen registreras i Anna-Lindh bibliotekets bibliotekssystem i syfte att ge en god överblick över litteraturen.

I de båda läromedelscentralerna, LMC (HOP) och LMC (OP) finns utrustning för självbetjäning. Studenterna har tillgång med passerkort och kan låna självständigt.

De studerande behöver lånekort för att kunna låna kurslitteratur.

» Så här ser kurslitteraturboken Contemporary military theory ut i Primo.

Samarbete behövs under införandet av LMC

Vi vill gärna att du som är kursansvarig på HOP och OP kontaktar funktionen för LMC innan kurserna för att stämma av eventuella frågetecken, som till exempel vad som redan finns inköpt av en bok. All litteratur är ännu inte sökbar i Primo.

Vi önskar även få in aktuella kurslitteraturlistor med förtydligande av vad som är böcker för utlån (inte artiklar med mera) på listorna.

» Kontakta funktionen för läromedelscentralerna

» Till beställning av kurslitteratur till OP

» Till beställning av kurslitteratur till HOP

Kurslitteratur för Högre officers­programmet (HOP)

Huvuddelen av kurslitteraturen till HOP kommer delas ut till de studerande via lärare. Endast de böcker som är mycket svåra att köpa in lånas ut. De studerande på HOP kommer lånar i en LMC (HOP) som ligger på plan 1 på Försvarshögskolan.

Kurslitteratur för Officers­programmet (OP)

All kurslitteraturen för OP är till utlån. Böckerna finns i en ny lokal intill biblioteket i Fältskären, Karlberg.

Återlämning av kurslitteratur

Lånetiden är sex månader med automatisk förlängning upp till tre år för OP och två år till HOP. Återlämningstiden bestäms av utbildningen men den bör planeras i dialog med LMC. Faktorer som påverkar är hur länge litteraturen behöver användas under utbildningen. Även tillgången och möjligheten att köpa in en bok spelar roll.

Även återlämningen görs individuellt av de studerande i automater som finns i de båda LMC. Böcker från LMC kan inte återlämnas i biblioteken.

Lärarexemplar

Lärarexemplar av kurslitteratur hanteras inte via LMC eller funktionen för kurslitteraturbeställning. De beställs, liksom tidigare av ansvarig lärare via inköp.

» Läs mer på Mitt FHS om inköp av lärarexemplar

Kan jag som lärare låna litteratur från LMC?

Det går inte, för att ha kontroll så att böckerna räcker så kan endast de studerande på OP eller HOP låna kurslitteraturen.

Jag vill använda e-böcker i stället för tryckta böcker, är det möjligt?

Det kan vara möjligt och kan vara kostnadsbesparande. Kontakta gärna funktionen för inköp av kurslitteratur på biblioteket för en bedömning.

» Kontakta funktionen för inköp av kurslitteratur för frågor kring e-böcker.


Dela: