Sök

Sök

Läromedelscentraler för kurs­litteratur till OP och HOP

Kurslitteraturen till Officersprogrammet (OP) och Högre officers­programmet (HOP) lånas ut genom två läromedelscentraler (LMC).

Foto av kursböcker

Hur fungerar läromedels­centralerna?

I båda LMC finns utrustning för självbetjäning. Studenterna har tillgång till lokalen med passerkort och lånar och återlämnar självständigt.

Kurslitteraturen registreras i Anna Lindh-bibliotekets bibliotekssystem och lånas med bibliotekets lånekonto. Böckerna som lånats i LMC syns när man loggar in på Mina lån på bibliotekets webbplats.

En person kan bara låna ett exemplar av samma titel. Studenter på OP och deltagare på HOP kan bara låna och återlämna i LMC avsedd för respektive utbildning.

Inga lärare, eller studenter på andra utbildningar, kan låna i någon LMC. Böckerna från LMC kan bara återlämnas i respektive LMC, inte på biblioteken.

Lånetiden är sex månader med automatisk förlängning upp till tre år för OP och två år för HOP. Återlämningen kan göras när som helst men vid ett visst datum måste alla böcker från en kurs återlämnas till LMC. Detta återlämningsdatum bestäms av utbildningen och planeras i dialog med LMC.

Kurslitteratur för Officers­programmet (OP)

Kurslitteraturen för OP är till utlån i LMC för OP, som ligger i anslutning till biblioteket i Fältskären, Karlberg.

» Till beställning av kurslitteratur till OP

Kurslitteratur för Högre officers­programmet (HOP)

Huvuddelen av kurslitteraturen till HOP delas ut till de studerande. Endast de böcker som är mycket svåra att köpa in lånas ut. De studerande på HOP lånar i en LMC som ligger på plan 1 på Försvarshögskolan.

» Till beställning av kurslitteratur till HOP

Inga lärarexemplar genom LMC eller kurslitteraturfunktionen.

Lärarexemplar av kurslitteratur hanteras inte via LMC eller funktionen för kurslitteraturbeställning. Inköp av lärarexemplar beställs liksom tidigare av ansvarig lärare via inköp.

» Läs mer på Mitt FHS om inköp av lärarexemplar

Dela: