Sök

Sök

Beställning av kurslitteratur för lärare och kursansvariga till OP

Anna Lindh-biblioteket ansvarar för inköp av förlagsutgiven kurslitteratur till Officers­­programmet (OP) vid Försvars­högskolan.

Direkt till Beställningsformulär

Se även kursyta i LMS Canvas (läsbar i Chrome) med listor över vilka titlar i läromedelscentralen som finns som elektroniska resurser.

Kontrollera först vad som redan är inköpt

All kurslitteraturen för OP är till utlån. Utlåning av böckerna görs i en läromedelscentral (LMC) i Fältskären på Karlberg. Lånen görs genom självutlåning, som på biblioteket.

När du gör en kurslitteraturbeställning via formuläret nedan kommer kurslitteraturfunktionen att göra en bedömning av vad som som finns inköpt tidigare tillsammans med Läromedelscentralen. Det minskar risken för att den litteratur som redan finns tillgänglig köps in på nytt.

Litteratur till civila utbildningar och lärarexemplar av böcker beställs av läraren eller kursansvarig själv via inköp. Anledningen är att böcker som köps in som kurslitteratur till LMC registreras i bibliotekets databas. Om lärarexemplaren sambeställs med kurslitteraturen så kommer även de böckerna bli för utlån till studenter.

Litteratur som används under Officers­programmets verksamhetsförlagda utbildning, beställs av respektive skola.

Villkor för beställning

För inköp av böcker vänder vi oss till Försvarshögskolans tre upphandlade ramavtals­leverantörer med ca 28 000 underleverantörer.

Kurslitteratur­funktionen startar upp rekvisition i inköpssystemet Agresso. OBS! Först då rekvisitionen har attesterats går beställningen vidare till leverantör. Därefter följer normalt 6-8 veckor leveranstid. Biblioteket följer beställnings­processen och har kontinuerlig kontakt med ramavtals­­leverantören.

I enlighet med rektors beslut Ö 326/2016 Pdf, 88.5 kB. gör biblioteket beställningar endast genom ramavtals­leverantörerna Adlibris, Bokus och Delbanco. I de fall det finns behov av att gå utanför dessa leverantörer, tar den beställande läraren kontakt med Inköpssektionen.

Biblioteket kan trots tidig beställning inte garantera leverans av samtliga böcker då det styrs av leverantören. Om en kompletterande beställning måste göras följer den rutinen för en ordinarie beställning.

OBS: Kontakta gärna kurslitteraturfunktionen om du har frågor kring en pågående beställning.

Förteckning över svåråtkomlig litteratur

Biblioteket publicerar en förteckning över svåråtkomlig litteratur och litteratur som är slut på förlaget. Listan uppdateras kontinuerligt. Syftet med förteckningen är att du som lärare eller kursansvarig ska få en uppfattning om den önskade litteraturens tillgänglighet.

Avgränsningar

Litteratur som är utgiven av Försvarsmakten (M-litteratur) beställs inte till OP genom Anna Lindh-biblioteket.

Biblioteket sluter inte avtal som krävs för nytryck av förlagsutgiven litteratur som är slut på förlaget.

För information om regler om kopiering av kurslitteratur läs informationen på Bonus Copyright access webbplats

Beställningsformulär


Godkänn villkoren för beställning av kurslitteratur * (obligatorisk)
Godkänn villkoren för beställning av kurslitteratur

GDPR * (obligatorisk)
GDPR

Dela: