Sök

Sök
Seminariedeltagare under brainstormingfasen i designprocesstänkande.

Så skapar din organisation innovativa lösningar för att stärka samhällets säkerhet

En komplex omvärld där hoten förändras snabbt gör att vi behöver hitta nya lösningar på uppkomna problem. Försvarshögskolan har i samarbete med amerikanska katastrofhanteringsmyndigheten Fema undersökt hur vägen till ett exponentiellt tankesätt kan gå till.

Designtänkande beskrevs först i slutet av 1950-talet som ett sätt för designteam att öka sin kreativitet och skapa bättre produkter. De senaste åren har även andra branscher börjat använda metoden för att blir mer innovativa och hitta lösningar på komplexa problem. Kan designtänkande vara något även för krisberedskapssystemet?

Det menar Wendy Walsh som jobbar med utbildning och övning på Fema. Hon tror att designtänkande kan bredda våra perspektiv.
— En av lärdomarna efter 11 septemberattackerna var att vi brast i vår fantasi. Det fanns inte i vår föreställningsförmåga att något sådant kunde inträffa. Designtänkande avslöjar fler perspektiv eftersom det är människocentrerad design som börjar med att du förfinar din empatiska förmåga, säger Wendy Walsh.

Ofta återanvänds lösningar på problem

En del menar att innovationer är en del av människans natur. Vi kan inte låta bli att utvecklas och komma med lösningar på problem. Trots det upprepar vi ofta samma misstag när lärdomar från kriser inte tas tillvara. Det som saknas är ett exponentiellt tankesätt som innebär att man gör saker annorlunda genom nya innovativa arbetssätt och lösningar.

Ett innovativt sätt att lösa problem fick några seminariedeltagare testa på. Inbjudna var personer som arbetar med att hantera kriser eller med att utbilda inom krishantering. De fick lära sig mer om designtänkande men också själva använda metoden för att lösa ett problem. Problemet handlade om hur vi ska lära oss från tidigare kriser och hela tiden arbeta för att förbättras. Förslagen var många. Använda en kritisk vän som kan ifrågasätta åtgärder, lära inte bara från misstag utan också från framgångar och att ta tillvara alla de erfarenheter som finns i utvärderingar.

Tar inte det inte mycket tid att använda designtänkande?

— Nej, säger Wendy Walsh. Du tar igen tiden eftersom du får en lösning som är bättre. Börja med att bygga enklast tänkbara prototyp som krävs för att snabbt kunna testa din idé och identifiera hinder. Först därefter kan det vara värt att lägga ner mer tid och resurser.

Det vanliga sättet att lösa problem är att man letar bland sina egna erfarenheter. Vid implementeringen visar det sig ofta att det fanns brister. Kanske hade resultatet blivit ett annat om man i ett tidigare skede hade tagit med fler perspektiv och erfarenheter än sitt eget?

Wendy Walsh och Åse Lunde modererade seminariet.

Wendy Walsh och Åse Lunde modererade seminariet.

Så använder du designtänkande för att bli mer innovativ

Upptäckande

Ha rätt fokus. Dina lösningar ska hjälpa människor. Alltså måste du ha en empatisk inställning. För att kunna ha det behöver du känna dina intressenter. Vilka är det som din lösning ska hjälpa? Vad tycker de och vad känner de? Hur ser de på verkligheten? Gör en kartläggning av dina intressenter som du stämmer av med någon som tillhör gruppen.

Tolkning

Definiera problemet. Använd synsättet som du utvecklat genom empati och kartläggning av alla dina intressenter. Vid varje steg i designprocessen är det viktigt att iterera, att gå tillbaka och överväga - behöver jag göra ytterligare intressentkartläggning, glömde jag någon grupp eller något kritiskt perspektiv?

Idéarbete

Brainstorma lösningar. Tänk på att du vill ha så många lösningar som möjligt. Gör ingen värdering nu om de är bra eller dåliga lösningar. Tillåt idéer som bygger på varandra och uppmuntra vilda idéer som verkar omöjliga. Ibland kan dessa vilda idéer inspirera till fantastiska lösningar!
Gruppera idéer som liknar varandra och räkna hur många alternativ du har. Först därefter kan gruppen börja diskutera vilket alternativ som är bäst. Ett vanligt sätt är att gruppen med hjälp av olika post-it-lappar får poängsätta alternativen.

Experiment

Testa din idé. Testningen kan ske i liten skala genom en fokusgrupp, mindre utvärdering, övning, rollspel eller genom att bygga en prototyp. Om prototypen misslyckas med att lösa problemet får du gå tillbaka till tidigare steg. Definierade du problemet rätt? Fanns det tid och utrymme för avvikande idéer att komma fram.

Evolution

Det här steget testar din prototyp. Löste din idé problemet? Utveckla din lösning. Hur kan den bli bättre?

Samarbete mellan USA och Sverige

Seminarierna i Stockholm den 28 november och i Washington den 7 november var ett samarbete mellan amerikanska katastrofhanteringsmyndigheten Fema och Försvarshögskolans Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet. Syftet med seminarierna var att öka förståelsen för innovationsprocesser, låta deltagarna själva testa metoden och på så sätt integrera innovationsprocesser i utbildningar och organisationer.

Seminarierna genomfördes med stöd av MSB och är en del av ett mer än tioårigt samarbete mellan Sverige och den amerikanska regeringen, företrädd av Department of Homeland Security.

Sidinformation

Publicerad:
2018-12-18
Senast uppdaterad:
2020-12-10
Dela: