Sök

Sök
Peter Haldén

Krigsvetenskap lär oss hur fred skapas

Varför uppstår krig, hur utkämpas de och vilka konsekvenser kan krig få för ett samhälle? Det är bara några av frågorna som du som studerar krigsvetenskap på Försvarshögskolan analyserar.

– Det finns flera skäl till att läsa krigsvetenskap. Ett är att krig har varit otroligt viktigt för människor genom historien och fortsätter vara viktigt inom världspolitiken, säger docent Peter Haldén om ämnet som du inte kan studera någon annanstans i Norden.

Krigsvetenskap är det vetenskapliga studiet av krig. Det är en slags freds- och konfliktforskning men med inriktning på försvarsmakt och militär som ett maktmedel och en byråkratisk institution i samhället. Det handlar om allt från vad som orsakar krig till hur krig förs och hur de avslutas.

Unikt i Norden

I ämnet krigsvetenskap undersöker du hur militär makt skapas och hur militärens roll ser ut i demokratier respektive diktaturer. Även frågor kring genus behandlas. Till exempel vilka normer kring maskulinitet och kvinnlighet som finns och hur de påverkar hur man använder militära maktmedel.

Förstår man krig så får man en nyckel till att förstå hur samhällen fungerar och interagerar. En annan fördel är att det inte är så många som läser krigsvetenskap. Utbildningen på Försvarshögskolan är unik i Norden. Så det här är otroligt eftertraktade kunskaper, den som studerar krigsvetenskap har stora fördelar gentemot många andra studenter.

Utbildningen står sig väl internationellt

– Här finns fantastiskt bra lärare och forskare med stora internationella nätverk, säger Peter Haldén. Utbildningen ligger nära den forskning som vi bedriver, det innebär att du som student får med dig färska kunskaper.

Försvarshögskolan erbjuder också en mötesplats mellan civila och militära studenter och lärare. Du får en unik inblick i hur olika yrkesroller tänker och fungerar. Kombinationen av det akademiska perspektivet och förståelsen för det militära yrkeskunnandet är värdefull inte minst vid internationella insatser där olika typer av civila och militära organisationer behöver samarbeta.

Eftertraktad kompetens

Kursen belyser de utmaningar som finns i dag som handlar om hur militär förmåga skapas och hur militära stridskrafter utnyttjas i olika typer av konflikter och krig.

– Vi ger verktyg till att förstå varför krig och konflikter uppstår, hur krig utkämpas och även vilka konsekvenser det kan få för samhället, säger Peter Haldén.

Dessa kunskaper är värdefulla oavsett om du vill jobba inom offentlig eller privat sektor. Även inom frivillig- och biståndsorganisationer är den här kompetensen eftertraktad.

Exempel på arbetsplatser som kan bli aktuella för den som läst krigsvetenskap är försvaret, regeringskansliet, FN, Sida och privata företag som Saab och Ericsson eller kommuner och myndigheter inom totalförsvaret.

Fantasi och disciplin

På Försvarshögskolan tillämpas många olika undervisningsformer.

– Det kan vara seminarier och föreläsningar men också scenarioverksamhet med till exempel krigsspel. Studenterna aktiveras i stor utsträckning, säger Peter Haldén.

Men vilka egenskaper är bra att ha som student? Enligt Peter Haldén är det framför allt disciplin, koncentrationsförmåga och fantasi. Just fantasi är viktigt för att kunna tänka nytt kring de stora frågor som hanteras på kursen, menar han.

Själv har han som allra roligast när han ser att studenter utvecklas och trivs med sina studier här på högskolan.

Sidinformation

Publicerad:
2019-02-20
Senast uppdaterad:
2021-11-03
Dela: