Sök

Sök
Jenny Andersson

"Vem vill inte bli underrättelseanalytiker?"

Så säger Jenny Andersson, som om det vore alla människors drömyrke. Hon har läst militärhistoria och går nu första terminen på masterprogrammet Politik och krig med inriktning krigsvetenskap.

Det som lockar är ett jobb där hon får bidra till att säkra Sveriges försvar och svenska intressen.
– Jag vill jobba på Must, militärens underrättelsetjänst, säger hon bestämt.

Freds- och konfliktlösning

Krigsvetenskap är inte så krigiskt och våldsamt som det låter. Mycket handlar också om freds- och konfliktlösning och hur försvaret kan användas i fredsbevarande situationer.

– Vi har tittat på Syrien som exempel och analyserat hur man kan hitta diplomatiska lösningar såväl som hur militära maktmedel kan användas för att hitta lösningar på en konflikt med så många parter och olika anledningar till att konflikten har uppstått.

Just nu läser Jenny Andersson en kurs som heter ”The use of force.”

– Vi lär oss vad militära maktmedel är, hur de skapas och hur vi kan använda dem, hur man kan tillämpa sina styrkor i krigs- och krissituation.

Spel på schemat

Genom att spela krigsspel har de fått möjlighet att använda sina kunskaper mer praktiskt.

– En fientlig styrka skulle ta över Arlanda. Ena halvan av gruppen agerade som den fientliga styrkan och andra delen som den svenska styrkan.

Likt spelet Risk flyttade de pjäser på en karta utifrån olika regler och kriterier. Jenny tyckte att det gav en förståelse för hur det faktiskt ser ut i verkligheten och hur man kan använda de verktyg som finns tillgängliga.

Liten, unik högskola

På masterprogrammet går 21 studenter. Högskolan som sådan är inte heller särskilt stor. Det är bra tycker Jenny Andersson.

– Det som känns speciellt med Försvarshögskolan är de utbildningar som ges. Inget annat lärosäte har utbildningar i militärhistoria, krigsvetenskap eller statsvetenskap med den inriktning som finns här.

Det betyder också att det är de främsta inom dessa områden som undervisar här, menar hon.

Efterfrågade studenter

Programmet innehåller en praktiktermin och studenterna är efterfrågade. Företag, departement och Försvarsmakten tar gärna emot praktikanter från Försvarshögskolan.

Lärarna kan ofta vara en bra ingång till praktikplatser.

– Det är lyxigt att komma till en praktikplats som inte är möjlig för vem som helst – och vara efterfrågad dit man kommer, säger Jenny Andersson.

Jenny Andersson är nu inne på sitt fjärde år på Försvarshögskolan. Planen är att efter studierna söka jobb inom Försvarsmakten. Och det långsiktiga målet har hon ju klart för sig. För, vem vill inte bli underrättelseanalytiker?

Sidinformation

Publicerad:
2019-02-20
Senast uppdaterad:
2022-10-07
Dela: