Sök

Sök
Närbild på personer som arbetar vid ett bord.

Foto: Brian Gillis/ Unsplash.

Vad behövs för att skapa tillit?

Hur utvecklar man tillit som ledare, och gå det att bygga upp tillit som raserats? Det är många olika faktorer som påverkar hur och om tillit utvecklas mellan ledare och medarbetare. I en ny bok förklarar Maria Fors Brandebo hur det hänger ihop och ger konkreta tips och råd.

I boken Tillitsskapande ledarskap – från teori till praktik förklarar Maria Fors Brandebo, universitetslektor i ledarskap vid Försvarshögskolan, vad som behövs för att tillit ska uppstå och vad ledaren själv kan göra för att behålla eller öka tilliten.

– Grunden till boken bygger på min egen avhandling, men jag har samlat det viktigaste inom aktuell forskning för att göra den så intressant och tillämpbar som möjligt. Det är ett sätt att göra ämnet, som är ganska komplext, lite mer konkret, säger hon.

Porträtt av Maria Fors Brandebo.

Maria Fors Brandebo är docent och universitetslektor i ledarskap vid Försvarshögskolan.

Teori och praktik

I boken varvas teorier om tillit med fallbeskrivningar från arbetslivet. Konkreta råd presenteras för att ledare utifrån sin egen situation och organisation ska kunna reflektera över vad som behövs för att skapa tillit i förhållande till medarbetarna.

– Tillit är ju centralt i många teorier och ledarskapsmodeller. Det behövs för att nå de utfall man vill ha och man vill skapa tillit i en organisation eftersom man vet att det påverkar medarbetarna på ett positivt sätt, säger hon.

Boken förklarar också vad tillit är, hur det utvecklas, vad det leder till för positiva konsekvenser och vad som händer om det inte finns tillit i en organisation.

– Tillitsskapande ledarskap handlar om att man ska skapa positiva förväntningar hos medarbetarna så att de får en positiv förväntan på dig som ledare, som att du är kompetent, vill dem väl och att du har en hög integritet.

Om det finns en misstro i organisationen kan det innebära att det i stället finns negativa förväntningar på ledaren, oavsett hur hen agerar.

– Då får ledaren jobba med att försöka förändra de här förväntningarna. Ett kapitel i boken tar upp hur du kan bygga en tillitsskapande miljö. Om det till exempel finns mycket stress i organisationen, där det inte finns tid eller stöd för att utöva ledarskap, är det svårare att skapa tillit.

Svårt att återskapa tillit

Det handlar alltså mycket om hur organisationen och arbetsmiljön påverkar ledarskapet. Men det går alltid att jobba med att bygga upp tillit, menar Maria Fors Brandebo.

– Däremot visar forskningen är att det är väldigt svårt att återskapa tillit. Om du startar från noll eller har låg tillit kan du jobba med att utveckla det, men om du haft en hög tillit, som av någon anledning försvinner, är det svårt om inte omöjligt att återskapa den.

Är det alltid bra med så mycket tillit som möjligt, eller finns det några negativa sidor av tillit?

– Det kan uppstå en form av grupptänkande när man har för mycket tillit, eller när man litar så mycket på någon att man släpper kontrollen. Till exempel när man är mer intresserad av att bevara gruppsammanhållningen och därför bara håller med varandra. Det finns också något som kallas för blind tillit, då man helt slutar ifrågasätta. Det handlar dock inte om att man ska kontrollera och vara misstänksam, men ett visst uns av försiktighet och ifrågasättande är viktigt.

En verktygslåda för att utveckla tillit

Maria Fors Brandebo betonar att boken är skriven för att vara så praktiskt tillämpbar som möjligt.

– Jag tänker mig att den ska vara som en verktygslåda. Eftersom tillit är ett så komplext begrepp är det svårt säga exakt vad som bygger tillit för just den här chefen med den här arbetsgruppen i den här organisationen vid just det här tillfället.

Tanken är att ledare ska få kunskap om vad det är som bidrar till att tillit ökar eller minskar, så att de kan analysera sin egen situation. Boken avslutas med tio punkter som bygger på forskning om vad som bidrar till ett tillitsskapande ledarskap.

– Det handlar till exempel om att man som ledare är tydlig med vad som gäller, pratar om och synliggör förväntningar och är rättvis. Om man som medarbetare känner att man blir rättvist behandlad oavsett vilken situation det gäller känner man trygghet, som leder till tillit. Det är också viktigt att avsätta tid för sitt ledarskap. Att utveckla tillit tar tid, och det går inte att göra om man inte tar sig tid för sina medarbetare.

Boken är dock inte bara skriven för ledare och chefer utan vänder sig även till deltagare vid ledarskapsutbildningar, HR-personal och ledarskapskonsulter samt till studenter på akademisk grundnivå och avancerad nivå.

– Jag föreläser ju på många ledarskapskurser vid Försvarshögskolan och jag har saknat den här boken som kurslitteratur. Jag tror också att den kan vara intressant även för medarbetare som vill veta mer om ämnet.

Josefin Svensson

Publikation

Tillitsskapande ledarskap – från teori till praktik av Maria Fors Brandebo, Studentlitteratur.

Sidinformation

Publicerad:
2021-10-18
Senast uppdaterad:
2024-02-12
Dela: