Sök

Sök
Student på masterprogrammet Ledarskap och ledning vt 23.

”Som klippt och skuret för mig”

Sven Thelin kom till masterprogrammet Ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet med många års internationell yrkeserfarenhet från fält och högkvartersnivå i bagaget, i huvudsak från FNs Livsmedelsprogram WFP. Nu har han precis genomfört kursen Syntes: från individ till samhällssystem som går ut på att skapa, driva och utvärdera en krisövning.

Sven Thelin ser en masterexamen som en investering i sig själv och sin framtid – och tror det är ett misstag att anse sig fullärd.

Berätta om din yrkeserfarenhet.

– Jag kom till Försvarshögskolan med ett antal års yrkeserfarenhet i bagaget, i huvudsak från FN:s Livsmedelsprogram WFP, där jag arbetat sedan 1998. Som anställd vid WFP har jag tjänstgjort både i fält och på högkvartersnivå i bland annat Liberia, Afghanistan, Haiti, Nordkorea och Irak. En stor del av mitt arbete har varit fokuserat på humanitära insatser i katastrof- och konfliktområden världen över, och det har exponerat mig för unika ledarskapsutmaningar, ofta under påfrestande förhållanden. Utöver det är jag reservofficer och ekonom i grunden.

Och så har du sysslat med kvalificerade övningar tidigare...

– Det stämmer, 1999–2005 arbetade jag inom FN med utbildning och övning, med fokus på säkerhet och katastrofinsatser. Den utbildning som fick störst genomslag, och där jag var projektansvarig, var en utbildning som fick namnet ”Emergency Response Training”. Totalt genomförde vi 18 kurser i Sverige, i samverkan med Räddningsverket och med stöd från bland annat Försvarsmakten och Polisen.

Varför valde du masterprogrammet Ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet?

– Jag har sneglat på Försvarshögskolan under en längre tid, och då särskilt de masterutbildningar som erbjuds. När jag sedan tog beslutet att tillbringa tid hemma i Sverige var valet att läsa en master vid Försvarshögskolan inte särskilt svårt.

– Med facit i hand – efter ett års studier – kan jag bara säga att masterprogrammet i ledarskap och ledning varit som klippt och skuret för mig. Varje delkurs har jag kunnat koppla direkt till min arbetslivserfarenhet, oavsett om det handlat om ledarskap, ledningsvetenskap eller vetenskaplig metod. Här har jag kunnat knyta an vetenskaplig forskning direkt till konkreta erfarenheter – vilket bidraget till såväl en nyttig reflektion för mig själv som bra exempel för diskussion med mina studiekamrater.

Hur känns det att sätta sig i skolbänken igen?

– Själv ser jag det som en investering – och tror det är ett misstag att anse sig fullärd. Förutom att jag lärt mig väldigt mycket under det senaste året, har det varit väldigt motiverande att dela med mig av kunskap och erfarenhet, lite som att agera mentor åt mina medstudenter.

– Att en officer med lång yrkesbakgrund genomför det Högre officersprogrammet vid Försvarshögskolan ses som helt naturligt. Varför anammar inte fler inom den civila sektorn detta väl beprövade koncept?

– Nu är jag bara halvvägs genom programmet och ser inte riktigt ljuset i slutet av tunneln – men jag ser en masterexamen från Försvarshögskolan som en investering i mig själv, för framtiden, kanske ett steg mot en fortsatt karriär på hemmaplan, i Sverige, eller tillbaka utomlands. Vi får se.

Vad vill du säga till den som överväger att läsa masterprogrammet?

– Den master jag valt att läsa ger en bred teoretisk och praktisk kunskap om hur organisationer och insatser leds. Fokus ligger förvisso på kriser och svåra samhällspåfrestningar, men de teorier vi studerar är generella, och applicerbara på alla typer av organisationer.

– Min erfarenhet av Försvarshögskolan som lärosäte är enbart positiv. Det är en förhållandevis liten och specialiserad högskola vilket jag tycker är unikt. Kopplingen till verkligheten är högst påtaglig, genom gästföreläsningar eller andra program på skolan. Relationen mellan studenter och skolans medarbetare är kollegial på ett sätt jag inte träffat på tidigare.

Vad väntar efter masterexamen?

– Det har skett en del omvärldsförändringar senaste året – med tyngdpunkt på vårt eget närområde. Jag ser en möjlighet att mina kunskaper och erfarenheter kan tas tillvara här på hemmaplan, för att bygga upp och vidmakthålla Sveriges beredskap – både myndigheter och den privata sektorn lockar. Jag har naturligtvis även ett intresse för att gå tillbaka och arbeta internationellt.

Sidinformation

Publicerad:
2023-09-05
Senast uppdaterad:
2023-10-12
Dela: