Sök

Sök
Ambulanspersonal och helikopter.

Civil-militär samverkan är samarbeten mellan militära och civila aktörer för att uppnå gemensamma mål, ofta inom områden som krishantering och katastrofrespons. Foto: Joel Thungren, Försvarsmakten.

Övningar i civil-militär samverkan är inte effektiva

I en ny studie undersöker forskare vid Försvarshögskolan om övningar som ska främja civil-militär samverkan bidrar till bättre samarbete.
– Resultaten visar att övningarna inte resulterade i ett tydligt lärande för de som deltog, säger Erik Hedlund.

En artikel som nyligen publicerats i tidskriften Journal of Contingencies and Crisis Management visar att regionala civil-militära övningar bara marginellt förbättrar deltagarnas förmåga att samverka. Det är bland annat bristande anpassning av pedagogiska mål, aktiviteter och bedömningar, samt betydande variationer i deltagarnas erfarenheter och kunskaper, som begränsar lärandet.

– Dessutom försvårar defensiva rutiner, som att inte erkänna svårigheter och brister i övningarna, tillsammans med otillräckliga kunskaper om lagar och regler, möjligheterna till bättre samverkan och lärande, säger Erik Hedlund, docent vid institutionen för ledarskap och ledning vid Försvarshögskolan.

Studien lyfter bland annat hur bristen på förståelse för deltagarnas respektive organisationer och olika rutiner för kommunikation hindrar effektiv samverkan.

– Att öka medvetenheten om dessa skillnader är ett första steg mot att övervinna dem, menar Erik Hedlund.

Mer effektiva övningar med pedagogisk metod

Ett annat sätt att göra övningarna mer effektiva och förbättra deltagarnas förmåga att samverka är att använda den pedagogiska modellen konstruktiv länkning. I metoden ingår tre huvudelement; identifiering av lärandemål, undervisnings- och lärandeaktiviteter samt bedömning av uppgifter.

– Modellen förklarar hur dessa moment bör anpassas för att optimera lärandet inom civil-militär samverkan. Den syftar till att säkerställa att undervisningen och bedömningarna stödjer de avsedda målen, säger Erik Hedlund.

Modellen behöver dock kompletteras med variabeln kontextuellt stöd, det vill säga de strukturella och organisatoriska förutsättningar som stödjer eller försvårar teamets lärandeprocesser, som till exempel antalet deltagare, deras förkunskaper och övningens längd.

– Att uppmärksamma deltagarnas försvarsmekanismer är också avgörande för att identifiera och mildra potentiella hinder för konstruktiva lösningar och undvika övningar som inte bidrar till ökad förmåga för civil-militär samverkan, säger Aida Alvinius, professor i ledarskap och ledning vid Försvarshögskolan.

Civil-militära övningar på regional nivå

Studien undersökte sju civil-militära övningar som genomfördes mellan 2022 och 2023 med 661 deltagare från sju till 40 organisationer, främst på regional nivå. Övningarna var civil-militära samverkansövningar med scenarier för att diskutera och analysera roller och ansvar. Datainsamlingen skedde genom dokumentanalys och deltagande observation.

Josefin Svensson

Publikation

Hedlund, E., & Alvinius, A. (2024): Exercises for developing civil‐military collaboration capability: A constructive alignment analysis. Journal of Contingencies and Crisis Management

Vad är civil-militär samverkan?

Civil-militär samverkan är ett samarbete mellan militära och civila aktörer för att uppnå gemensamma mål, särskilt inom områden som katastrofrespons, krishantering, och fredsbevarande eller stabiliseringsoperationer. Samarbetet kan inkludera en rad olika aktörer som nationella myndigheter, internationella organisationer, icke-statliga organisationer (NGO), lokala eller regionala myndigheter och civilsamhället.

Syftet med civil-militär samverkan är ofta att förbättra effektiviteten i humanitära insatser, stärka säkerheten och stabiliteten i en region, och främja återuppbyggnad och utveckling efter konflikter eller naturkatastrofer.

Sidinformation

Publicerad:
2024-06-07
Senast uppdaterad:
2024-06-07
Dela: