Sök

Sök
  • Start
  • Högre rundabordssamtal om kvinnor, fred och säkerhet

Högre rundabordssamtal om kvinnor, fred och säkerhet

Europeiska unionens utrikestjänst anordnar tillsammans med Försvarshögskolan ett högre akademiskt rundabordssamtal om Kvinnor, Fred och Säkerhet, i samarbete med det rumänska EU-ordförandeskapet och Finlands representation vid EU.

Den nya EU-strategiska inriktningen om kvinnor, fred och säkerhet (Women, Peace and Security, WPS) utgör ett mervärde och fokus på de huvudsakliga möjligheterna och utmaningarna i implementeringen av WPS-agendan och banar väg för sammanhållning, synergier, och komplementaritet på EU-nivå och för EU:s medlemsstater. Den nya EU-policyn om kvinnor, fred och säkerhet har inte bara fått ett positivt mottagande för dess innehåll och innovativa approach, utan det Europeiska rådet välkomnade även den inkluderande metoden som tillämpades under förarbetet genom omfattande dialoger med kommissionens tjänsteavdelningar, EU-medlemsstater, genusråd från gemensamma säkerhets- och försvarspolitikens uppdrag och insatser, civilsamhälleliga parter, akademiska representanter och andra multilaterala och regionala partners. Rådet underströk att ett sådant inkluderande förhållningssätt fortsättningsvis ska vara standardförfarande vid framtida arbete.

Vi tror att EEAS:s akademiska rundabordssamtal om kvinnor, fred och säkerhet utgör den perfekta inramningen för att starta upp detta nya sätt att arbeta närmare, och mer frekvent, med forskare och akademiker världen runt.

Syftet med detta arbetssätt är att överbrygga klyftan mellan beslutsfattande och forskning för att säkerställa att alla involverade i WPS tar lärdom av varandra och stödjer varandras ansträngningar genom förhöjt samarbete för ett effektivt implementerande av EU:s strategiska inriktning för kvinnor, fred och säkerhet och dess handlingsplan (kommande).

Rundabordssamtalet kommer att hållas inom ramen för verksamheten i den informella EU-arbetsgruppen för WPS.

Inledningsanföranden och reflektioner kommer att ges av Federica Mogherini – EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik tillika vice ordförande i Europeiska kommissionen – EEAS:s generalsekreterare Helga Schmid; professor Cynthia Enloe vid Clark University och professor Annick Wibben vid Försvarshögskolan.

Evenemanget kommer att webbsändas

Mer information

Datum: 25 juni 2019
Tid: 09.00—17.00
Plats: Webseminarium
Dela: