Sök

Sök

Disputation: Marcus Börjesson

Den 11 december försvarar Marcus Börjesson sin avhandling “The psychology of risk and safety in the military: A balancing act”.

I avhandlingen studerar Marcus Börjesson hur militär personal förhåller sig till risk och säkerhetsfrågor. Resultaten visar på faktorer som kan ge upphov till negativa riskbeteenden, men också på strategier som kan skapa ett funktionellt risktagande.

Marcus Börjesson är universitetsadjunkt i ledarskap vid institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Försvarshögskolan. Han disputerar vid institutionen för sociala och psykologiska studier, Karlstads universitet.

Läs mer om disputationen på Karlstads universitets webbplats.

Mer information

Datum: 11 december 2020
Tid: 10.15—12.15
Plats: Zoom och Andersalen Karlstad universitet
Kontakt: Marcus Börjesson , 08-55 34 27 34, marcus.borjesson@fhs.se
Dela: