Sök

Sök

Disputation: David Bergman

Porträtt av David Bergman med avhandlingens titel.

Den 26 mars 2021 försvarar David Bergman sin avhandling ”Why jump out of a perfectly good airplane? Parachute training, self-efficacy and leading in combat”.

Det övergripande syftet med avhandlingen är att undersöka om och hur militär fallskärmsutbildning kan fungera som en metod för utveckling av ledare.

David Bergman analyserar bland annat om fallskärmsutbildningen är associerad med en ökad självtillit och om oförmågan att fullfölja utbildningen ger några direkta och ihållande negativa effekter.

Resultaten visar att utbildningen kan bidra till att förbereda blivande militära officerare för att leda i strid. De antyder också att effekterna av fallskärmshoppning är indirekt snarare än direkt relaterade till ledarskap och förmågan att kunna bibehålla lugnet i extrema situationer. Avhandlingen bidrar också med insikter i processer för ledarskapsutveckling som är relevanta även för andra yrkesområden som verkar i extrema kontexter.

David Bergman är lärare i ledarskap vid institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Försvarshögskolan. Han disputerar vid psykologiska institutionen, Stockholms universitet.
För mer information om disputationen, se psykologiska institutionens hemsida.

Läs och ladda ned avhandlingen.

Mer information

Datum: 26 mars 2021
Tid: 10.00—12.00
Plats: Zoom
Kontakt: David Bergman , 08-553 42 887, david.bergman@fhs.se
Dela: