Sök

Sök

Disputation: Lindy Newlove-Eriksson

Den 28 mars försvarar Lindy Newlove-Eriksson sin avhandling ”Critical Infrastructure at the Dawn of a Techno-Organizational Shift: Accountability and Public-Private Governance”.

Lindy Newlove-Eriksson är universitetsadjunkt och doktorand i statsvetenskap vid Institutionen för statsvetenskap och juridik, Försvarshögskolan. Hon disputerar vid Institutionen för industriell ekonomi och organisation, Kungliga tekniska högskolan (KTH).

Läs mer om Lindy Newlove-Erikssons avhandling om hur offentlig-privat styrning påverkar ansvarsutkrävande.

Mer information

Datum: 28 mars 2022
Tid: 13.00—15.00
Plats: Kollegiesalen, KTH, Brinellvägen 8, Stockholm
Dela: