Sök

Sök

Boklansering: Ryska krigsskepp, dra åt helvete! Berättelser om försvarsvilja

Välkommen till lanseringen av antologin Ryska krigsskepp, dra åt helvete! Berättelser om försvarsvilja. I boken redogör en rad skribenter knutna till Försvarshögskolan för försvarsviljans karaktär och funktion; hur den kan öka och hur den är helt avgörande för de som blir angripna av främmande makt.

Vid evenemanget finns bokens redaktörer Jenny Deschamps-Berger och Patrik Oksanen på plats tillsammans med några av skribenterna för att presentera bokprojektet och berätta om sina erfarenheter.

Efter presentationerna bjuds det på mingel med snittar och dryck.

Program

15:00 -15:10 Välkommen och inledning om förordet: Robert Egnell, rektor vid Försvarshögskolan.

15:10-15:25 Insikt, vilja och mod: Jenny Deschamps-Berger och Patrik Oksanen.

15:25-15:55 Om viljan: Fredrik Bynander, Magnus Ranstorp och Bengt Axelsson. Anföranden och panelsamtal.

15:55-16:05 En filosofisk reflektion: Bengt Jacobsson.

16:05-16:15 Käka grus: Magnus Svensson, hemvärnssoldat och intervjuad i boken.

16:15-16:45 Om modet: Peter Lidén, David Bergman och Marika Ericson. Panelsamtal.

16:45-16:55 Talet till Nationen: Jenny Deschamps-Berger, Patrik Oksanen.

16:55-17:00 Avslutning: Magnus Hjort, Tf GD Myndigheten för psykologiskt försvar, mottager boken officiellt och avslutar.

Patrik Oksanen är moderator.

Den 24 februari 2022 är redan ett historiskt datum då Ryssland inledde sin förnyade invasion av Ukraina. Ukrainas exempellösa motstånd mot aggressorn Ryssland var möjligt tack vare en stor försvarsvilja, sammanfattat uttryckt av de soldater på Ormön som i invasionens första skede svarade med de bevingade orden ryska krigsskepp, dra åt helvete!

I antologin varvas fördjupande kapitel med kortare berättelser om dåtid och nutid där händelser och människor illustrerar försvarsviljans betydelse. Här får du möta matrosen Vera som är beredd att dö för Sverige, soldaten Allan som räddade Finland, hemvärnssoldater Magnus som lovar att en ovälkommen besökare på Gotland ska få käka grus och många andra. Perspektiven rör sig mellan att vara militärvetenskapligt, sociologiskt, historiskt, psykologiskt, filosofiskt och litteraturvetenskapligt och boken förflyttar läsaren mellan Sverige, Ukraina, Taiwan, Afghanistan, Norge och Finland.

Boken är utgiven vid Fri tanke förlag och släpps i januari 2023. Den vänder sig till de som är intresserade av totalförsvarets uppbyggnad och som vill förstå mer om det som utgör grunden; viljan att försvara frihet, demokrati och suveränitet.

Bengt Axelsson är brigadgeneral, reservofficer och sedan 2018 strategisk rådgivare vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS) vid Försvarshögskolan. Tidigare drygt 41 års anställning i Försvarsmakten fram till våren 2017, däribland uppdraget som vicerektor på Försvarshögskolan. Axelsson är ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien.

Fredrik Bynander är docent och chef för Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS) vid Försvarshögskolan. Han har arbetat vid statsrådsberedningens kansli för krishantering och är medgrundare och styrelseordförande för Centrum för naturkatastrofslära (CNDS). Han är ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien och Utrikespolitiska samfundet.

David Bergman är doktor i psykologi och forskar om prestation under extrem press samt undervisar på Försvarshögskolan. Han är major i Försvarsmakten, har tjänstgjort i Afghanistan och på Balkan samt är ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien. Han är också författare till de militära spänningsböckerna Kodnamn Aurora, 6 dagar och 36 timmar.

Jenny Deschamps-Berger är chef för analysavdelningen på Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS) vid Försvarshögskolan. Hon har i över tjugo år arbetat med svensk krisberedskap och totalförsvarsfrågor, bland annat på Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB), Krisberedskapsmyndigheten (KBM), kansliet för krishantering på statsrådsberedningen samt tjänstgjort på plats i den svenska insatsen i Phuket efter Tsunamin 2004.

Robert Egnell är rektor vid Försvarshögskolan och professor i ledarskap och ledning. Han disputerade vid King’s College i London och har tidigare varit Visiting Professor vid Georgetown University, förste forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och har undervisat vid universitet i Dar es Salaam, Tanzania. Han är ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien.

Marika Ericson är chef för Centrum för operativ juridik och folkrätt vid Försvarshögskolan och doktor i internationell rätt vid Uppsala universitet. Hon har tjänstgjort i Försvarsmakten som juridisk rådgivare vid Högkvarteret och i internationella insatser, samt arbetat för CIRC i Sudan och är ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien.

Bengt Jacobsson är kulturhistoriker, etnolog, författare och föredragshållare med särskild tonvikt på människans existentiella livsvillkor, etisk-moraliska frågeställningar samt den enskildes individuation. Har publicerat en rad böcker, bland annat trilogin Livet – inte plikt utan möjlighet, Livets längtan efter sig självt och Att leva är en konst.

Peter Lidén är överstelöjtnant och militär lärare i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan och var försvarsattaché i Ukraina 2015–2019. Hans kapitel bygger i huvudsak på egenupplevda erfarenheter och de öppna delar av de försvarsattachérapporter som skickades hem till Stockholm.

Sofie Lindberg är statsvetare och analytiker på Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS) vid Försvarshögskolan. Hon har tidigare arbetat på Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med bland annat civil-militär samverkan. Hon har också bistått Gotlands totalförsvarsuppbyggnad.

Patrik Oksanen är strategisk rådgivare på Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS) vid Försvarshögskolan samt verksam vid tankesmedjorna Frivärld och Fores. Han har en bakgrund som journalist och är ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien och Kungliga Örlogsmannasällskapet.

Magnus Ranstorp är docent och forskar om terrorism och våldsbejakande extremism. Han är verksam som strategisk rådgivare vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS) vid Försvarshögskolan, och som specialrådgivare för det EU-baserade nätverket Radicalisation Awareness Network (RAN). Han är även ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien och doktorerade vid St Andrews universitet i Skottland.

Tomas Ries är docent och lektor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan. Han doktorerade i Genève och har tidigare varit verksam vid Norsk utenrikspolitisk institutt och vid Försvarshögskolan i Helsingfors. Han är född i USA och finländsk medborgare. Han blev den första utlänning att bli direktör för Utrikespolitiska Institutet 2005–2010. Ries är ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien.

Mer information

Datum: 12 januari 2023
Tid: 15.00—17.00
Plats: Sverigesalen, Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm
Dela: