Sök

Sök

Öppet seminarium: Det nordiska försvarssamarbetet i en ny tid

Eventheader

Välkommen till ett öppet seminarium med forskare och experter om det nordiska försvarssamarbetet inom ramen för Nordic Defence Cooperation (Nordefco).

Program

Kl. 10.00-10.50: Lärdomar från Rysslands krig mot Ukraina avseende det nordiska försvarssamarbetets framtida inriktning.

  • Hur påverkar Rysslands krig mot Ukraina och Finlands och Sveriges Natomedlemskap förutsättningarna för nordiskt försvarssamarbete inom Nordefco?
  • Hur ska framtida nordiskt försvarssamarbete förhålla sig till Nato, EU och andra existerande bi- och multilaterala försvarssamarbeten?
  • Vilka lärdomar kan vi dra av tidigare nordiska försvarssamarbeten i planeringen av framtida samarbeten?

Inledande presentationer av inbjudna forskare från Danmark, Finland, Norge och Sverige:
Kristian Søby Kristensen, centrumchef och senior forskare, University of Copenhagen
Iro Särkkä, postdok, Finnish Institute of International Affairs
Per Erik Solli, fd överste och senior försvarsanalytiker, Norwegian Institute of International Affairs
Jacob Westberg, docent och universitetslektor i krigsvetenskap, Försvarshögskolan
Magnus Christiansson, universitetslektor i krigsvetenskap, Försvarshögskolan  

Kl. 11.00-12.00: Praktikerperspektiv och frågor från publiken.

Moderator: Stefan Ring, tidigare lärare i strategi vid Försvarshögskolan och ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien.

Paneldeltagare: Inbjudna forskare vid Försvarshögskolan, policydirektörer och strategienhetens planeringsavdelning vid Försvarsmakten (C FST STRA).

Notera att antalet platser i Sverigesalen är begränsat – först till kvarn!

Nordiskt försvarssamarbete

Nordic Defence Cooperation (Nordefco) är ett nordiskt försvarssamarbete mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge. Det övergripande syftet med samarbetet är att stärka deltagarnas nationella försvar, utforska gemensamma synergier och underlätta effektiva gemensamma lösningar.

Mer information

Datum: 16 maj 2023
Tid: 10.00—12.00
Plats: Sverigesalen, Försvarshögskolan

Kontakt

Dela: