Sök

Sök

Öppen föreläsning: Konstnärliga förhållningssätt till miljökriser

Eventheader

I samarbete med vårt nätverk om klimat, kris och säkerhet kommer Dr Dorota Łagodzka från universitetet i Warszawa att gästföreläsa hos oss den 23 maj.

Dr Dorota Łagodzka som har en Ph.D. i kulturvetenskap, och MA i konsthistoria, är biträdande professor vid fakulteten för "Artes Liberales", University of Warszawa.

Hon är medförfattare och koordinator för antropozoologiprogrammet. Hennes doktorsavhandling fokuserade på djuret som konstdeltagare och material och relationer mellan konstnärer och djur från mitten av 1900-talet fram till våra dagar.

Hon är mottagare av två forskningsanslag om djur i konst och kultur som delas ut av Polish National Science Center (NCN). Dorota är författare till ett flertal akademiska publikationer, utställningskatalogtexter, utställningsrecensioner och har fungerat som curator för konstutställningar.

Föreläsningen äger rum i salen Tre Kronor. Om du är extern besökare och saknar inpasseringskort behöver du besöksregistrera dig i vakten - var gärna på plats i god tid. Du kan föranmäla dig till camilla.magnusson@fhs.se

Mer information

Datum: 23 maj 2023
Tid: 10.00—12.00
Plats: Tre Kronor
Dela: