Sök

Sök

Lärdomar från kriget i Ukraina

Del av detalj på en ukrainsk uniform.

Välkommen till ett av Försvarshögskolans seminarier under Almedalsveckan där en panel med forskare och experter diskuterar vilka lärdomar kan vi dra från kriget i Ukraina och hur kan de tillämpas i uppbyggnaden av det svenska totalförsvaret.

Vid seminariet diskuterar vi också hur erfarenhetsarbete och organisatoriskt lärande kan bidra till att stärka Sveriges förmågeutveckling.

Rysslands storskaliga invasion av Ukraina har orsakat stort mänskligt lidande och utmanat den europeiska säkerhetsordningen. Kriget har också ökat de geopolitiska spänningarna i världen och satt fokus på behoven av att stärka försvarsförmågan och internationella samarbeten för att möta nya hot och utmaningar. Ukrainas situation visar också på betydelsen av försvarsvilja, solidaritet, ett motståndskraftigt civilsamhälle och krisberedskap, där det finns flera lärdomar att dra i uppbyggnaden av det svenska totalförsvaret.

Medverkande i panelen:

  • Carl-Johan Edström, generallöjtnant och chef för operationsledningen, Högkvarteret, Försvarsmakten
  • Annika Elmgart, avdelningschef, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
  • Oscar Jonsson, forskare i krigsvetenskap, Försvarshögskolan
  • Carl-Otto Rydh, stf chef provplats Karlsborg/projektledare erfarenhetshantering Ukraina, Försvarets materielverk (FMV)
  • Daniel Smith, kapten och doktorand i krigsvetenskap, Försvarshögskolan

Seminariet modereras av Pär Lager, senior kussamordnare vid samverkansavdelningen, Försvarshögskolan.

Livestreaming

Evenemanget kommer även att direktsändas och går att se i efterhand på vår webbplats och på Almedalen Play (länk till sändningen kommer senare).

Läs mer om seminariet i Almedalsveckans officiella program.

Mer information

Datum: 27 juni 2024
Tid: 10.00—10.45
Plats: Gotlands soldathem, Klinttorget 4, Visby
Dela: