Sök

Sök

Unik forskningsrapport om individer som anslutit sig till terrorgrupper i Syrien och Irak

Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier, CATS, vid Försvarshögskolan publicerar idag en unik studie om svenska individer som rest till Syrien och Irak sedan 2012 för att ansluta sig till terrorgrupper.

- För första gången har vi exakta uppgifter, inte uppskattningar, över den här gruppen. Vi vet var individerna kommer ifrån, hur gamla de är och hur stor andel som är män, kvinnor och minderåriga. Vi har satt det i ett bredare kontext hur terrorismen utvecklats i Sverige, säger Magnus Ranstorp forskningsledare vid Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier på Försvarshögskolan.

Det är cirka 300 individer som rest från Sverige för att ansluta sig till terrorgrupper i Syrien och Irak under perioden 2012-2016. Forskarna Linus Gustafsson och Magnus Ranstorp vid Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS), har genomfört en unik svensk studie där de analyserat individerna som rest utifrån ett antal variabler. Studien baseras på tidigare hemligstämplat material från Säkerhetspolisen och omfattar totalt 267 individer, en stor del av alla resande.

Variabler som studerats är tid för utresa, ålder, kön, geografisk hemvist i Sverige, medborgarskap, ursprungsland, tid i konfliktområdet, antal döda, aktiviteter på social media och finansiering

Studien visar bland annat att:

  • 76 procent av individerna är män.
  • 24 procent är kvinnor.
  • 18 procent är 19 år eller yngre.
  • En majoritet kommer från fyra svenska län; Västra Götaland, Stockholm, Skåne och Örebro.
  • Över 70 procent av individerna kommer från ett så kallat särskilt utsatt område.
  • 75 procent av individerna är svenska medborgare och 34 procent är födda i Sverige.

- Syftet med rapporten är att öka kunskapen inom det här området. Dessutom ger vi för första gången också en samlad analys över vad myndigheter och forskning vet om individer från andra europeiska länder som rest för att ansluta sig till terrorgrupper i Syrien och Irak, säger Magnus Ranstorp, forskningsledare vid Försvarshögskolan.

Publikation

Swedish Foreign Fighters in Syria and Iraq: An Analysis of open-source intelligence and statistical data

Sidinformation

Publicerad:
2017-06-14
Senast uppdaterad:
2018-03-21
Dela: