Sök

Sök

Storsatsning på Försvarshögskolan i budgetpropositionen

Försvarshögskolan föreslås få 200 nya utbildningsplatser, tio miljoner kronor i nya forskningsanslag och ytterligare totalt tolv miljoner till officersprogrammet.

Försvarshögskolan föreslås få 200 nya utbildningsplatser, tio miljoner kronor i nya forskningsanslag och ytterligare totalt tolv miljoner till officersprogrammet. Det framgår av regeringens budgetproposition. Förslaget innebär 32 miljoner kronor extra till lärosätet under de närmaste tre åren.

– Förslaget är ett mycket välkommet och behövligt tillskott till Försvarshögskolan och i förlängningen innebär detta en förstärkning av totalförsvaret. Vår unika forskning och utbildning inom försvar, samhällsskydd och säkerhet är mer relevant än någonsin och vi ser stora behov av kunskapsutveckling och kompetensförsörjning i sektorn, säger Martin Norsell, tjänsteförrättande rektor vid Försvarshögskolan.

Successiv utbyggnad

I budgetpropositionen föreslår regeringen en successiv utökning av anslagen till lärosätet under 2018-2020. Satsningen gäller framför allt lärosätets civila utbildningar. Redan nästa år utökas grundutbildningsanslaget med fem miljoner kronor, vilket motsvarar 100 utbildningsplatser, för att året därefter få ytterligare 100 platser. Det motsvarar en ökning om 64 procent jämfört med 2016. Nästa år utökas även utbildningsdepartementets anslag för forskning och forskarutbildning med tio miljoner kronor, vilket är en fördubbling jämfört med vad lärosätet får idag. Merparten av lärosätets forskningsanslag kommer dock fortfarande från Försvarsdepartementet.

Mer pengar till officersprogrammet

Även officersprogrammet föreslås få successivt utökade anslag: tre miljoner kronor 2018, ytterligare fyra miljoner 2019 och därefter fem miljoner kronor 2020 – en utökning om totalt tolv miljoner.

Totalt innehåller budgetpropositionen förslag om 32 miljoner kronor i utökade anslag till Försvarshögskolan mellan 2018 och 2020. Försvarshögskolan ger både civila och militära akademiska utbildningar, och Försvarshögskolan är det enda lärosäte som utbildar officerare till Försvarsmakten.

Läs mer om våra utbildningar.
Läs mer om vår forskning.

Kontakt

Sidinformation

Publicerad:
2017-09-20
Senast uppdaterad:
2022-04-27
Dela: